BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

"Informatyk - zawód przyszłości"

Głównym problemem jaki dotyka uczniów szkół kształcących w branży technik informatyk, jest niedostosowana oferta edukacyjna wpływająca na ich późniejsze możliwości na rynku pracy. Projekt realizowany będzie przez Miasto Nowy Sącz – lidera projektu oraz Starostwo Nowosądeckie – partnera projektu w okresie od 01.11.2009 r. do 31.08.2011 r. Środki przeznaczone na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 oraz wkładu własnego lidera i partnera projektu.

Grupą docelową projektu jest 300 uczniów, w tym 10 dziewcząt w klasach o kierunku technik informatyk uczęszczających do:

 • Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu,
 • Zespołu Szkół Drzewno – Mechanicznych w Starym Sączu,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Krynicy Zdroju,
 • Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Kingi w Podegrodziu.

Wsparcie będzie kierowane do uczniów mających trudności w nauce, dzieci pochodzących z obszarów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców oraz dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną nie są w stanie rozwijać swoich zainteresowań i podnosić kwalifikacji.

Program zakłada realizację programów rozwojowych z zakresu:

 1. zajęcia wyrównawcze z matematyki – prowadzone metodą warsztatową z naciskiem na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy,
 2. zajęcia z języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu TELC na poziomie A1, A2 lub B1 w zależności od stopnia zaawansowania ucznia,
 3. warsztaty w zakresie nowoczesnych technologii IT:
 • administrowanie systemem operacyjnym SUSE Linux w ramach programu NATP,
 • administrowanie systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub Vista,
 • programowanie w języku C++ w zakresie programowania obiektowego i zaawansowanych metod algorytmicznych,
 • wprowadzenie do grafiki komputerowej 2 D – aplikacje CorelDRAW, Photoshop, Flash,
 • tworzenie stron www,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną w języku angielskim.
 1.  warsztaty z doradcą zawodowym,
 2.  kurs „Menadżer firmy” – pakiet biurowy skierowany do dziewcząt biorących udział w projekcie.

Uczestnicy projektu będą mogli przystąpić do egzaminów w ramach poszczególnych działań, otrzymując certyfikaty – TELC, MCP, NLCP, ECCC, co wzmocni ich pozycję na rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 569 441, 00 zł.
Dofinansowanie w kwocie: 1 334 024,85 zł.
Wkład własny partnerów projektu wynosi: 235 416,15 zł.

Autor: -
Dodano: 2009-10-30 16:10:50