BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"

Projekt pod nazwą „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” złożony przez Miasto Nowy Sącz - uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do realizacji.

Projekt ukierunkowany jest na rozwój usług edukacyjnych oraz stworzenie możliwości zatrudnienia absolwentów 11 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży gastronomicznej.
Dzięki jego realizacji 830 uczniów będzie miało szansę zdobyć nowe atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem oraz umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy. Szkoły natomiast wzbogacą się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie.

Projekt Miasta jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim.
Wartość pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 624 717,20 zł,
a wartość całkowita projektu wynosi 1 911 432,00 zł.

Autor: -
Dodano: 2009-10-30 15:54:53