BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej

 

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej w ramach projektów:

„Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych  poprzez inwestycje w kształcenie”

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

 

Projekty konkursowe, realizowane przez Miasto Nowy Sącz w ramach

Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020

 

Planowana liczba stypendiów do udzielenia w roku szkolnym 2018/2019

 

Nazwa szkoły (Realizatora projektu)

Planowana liczba Uczniów do objęcia wsparciem stypendialnym

 
 
 

Zespół Szkół nr 1 – V Liceum Ogólnokształcące

 

23

 

Zespół Szkół nr 2 – IX Liceum Ogólnokształcące

 

7

 

Zespół Szkół nr 3 – VI Liceum Ogólnokształcące,

Technikum nr  6

 

25

 

Zespół Szkół nr 4 – Technikum nr 4

 

23

 

Zespół Szkół Ekonomicznych – III Liceum Ogólnokształcące

14

 

Zespół Szkół Samochodowych – Technikum nr 8

28

 

 

Nazwa szkoły (Realizatora projektu)

Planowana liczba Uczniów do objęcia wsparciem stypendialnym

 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 2

 

34

 

Szkoła Podstawowa nr 8

 

25

 

Szkoła Podstawowa nr 9

 

26

 

Szkoła Podstawowa nr 14

 

11

 

Szkoła Podstawowa nr 15

 

21

 

Szkoła Podstawowa nr 17

 

14

 

Szkoła Podstawowa nr 20

 

36

 

Gimnazjum nr 9

 

13

 

Gimnazjum nr 10

 

20

 

 

Miejsce i termin składania dokumentów

 

Dokumenty rekrutacyjne składane są w  siedzibach  szkół:

 

·      Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz

·        Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz

·     Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

·        Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz

·       Zespół Szkół Ekonomicznych im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz

·      Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu ul. Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz

 

·       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 32, 33-300 Nowy Sącz;

·        Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu ul. Aleje Stefana Batorego 76, 33-300 Nowy Sącz;

·      Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu  ul. Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sącz;

·    Szkoła Podstawowa nr 14  im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sącz;

·        Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 22, 33-300 Nowy Sącz;

·        Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu   ul. Mała Poręba  57, 33-300 Nowy Sącz;

·        Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu  ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz;

·       Gimnazjum nr 9 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 22, 33-300 Nowy Sącz (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 ze zm.) oraz uchwałą NR XXXVIII/377/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  dniem 1 września 2017r. włącza się Gimnazjum do Szkoły Podstawowej Nr15 w Nowym Sączu);

·      Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu ul. Gen. Tadeusza „BORA” Komorowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 ze zm.) oraz uchwałą NR XXXVIII/377/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  dniem 1 września 2017r. włącza się Gimnazjum do Szkoły Podstawowej Nr 16 w Nowym Sączu).

 

 

Rekrutacja do pomocy stypendialnej jest prowadzona przez szkoły

w terminie od 8 października 2018 roku do 19 października 2018 roku.

 Szkoła ma prawo przedłużyć termin zakończenia Rekrutacji

 

Terminy rekrutacji do pomocy stypendialnej

 

Nazwa szkoły

Termin rozpoczęcia rekrutacji

Termin zakończenia rekrutacji

Termin złożenia dokumentów –

I etap rekrutacji

Termin złożenia dokumentów –

II etap rekrutacji

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

 

8 X 2018

26 X 2018

19 X 2018

26 X 2018

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

 

8 X 2018

26 X 2018

19 X 2018

26 X 2018

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

 

8 X 2018

26 X 2018

19 X 2018

26 X 2018

Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu

 

8 X 2018

16 XI 2018

 19 X 2018

16 XI 2018

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu

 

8 X 2018

26 X 2018

19 X 2018

 26 X 2018

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu

 

8 X 2018

30 XI 2018

30 X 2018

30 XI 2018

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu

 

8 X 2018

30 XI 2018

19 X 2018

30 XI 2018

Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu

 

8 X 2018

30 XI 2018

19 X 2018

30 XI 2018

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu 

 

8 X 2018

26 X 2018

 19 X 2018

26 X 2018

Szkoła Podstawowa nr 14  im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

 

8 X 2018

30 XI 2018

19 X2018

30 XI 2018

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu

8 X 2018

30 XI 2018

19 X 2018

30 XI 2018

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu  

 

8 X 2018

26 X 2018

 19 X 2018

 26 X 2018

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu

 

8 X 2018

16 XI 2018

19 X 2018

16 XI 2018

Gimnazjum nr 9 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 15)

 

8 X 2018

30 XI 2018

19 X 2018

30 XI 2018

Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 16)

 

8 X 2018

26 X 2018

19 X 2018

 26 X 2018

 

 Szkoły, które przedłużyły terminy rekrutacji:

 

1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu  ul. Piramowicza 16, 33-300 Nowy Sącz: II etap rekrutacji do 5 XI 2018.

2. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu   ul. Mała Poręba  57, 33-300 Nowy Sącz: II etap rekrutacji do 9 XI 2018.

3. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu  ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz: I etap rekrutacji do 30 X 2018.

4. Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 16) ul. Gen. Tadeusza „BORA” Komorowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz: II etap rekrutacji do 5 XI 2018.

5. Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz: I etap rekrutacji do 26 X 2018, II etap rekrutacji do 16 XI 2018.

 

Załącznik do ogłoszenia stanowią regulaminy rekrutacji oraz załączniki do regulaminów

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn. "Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie"

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza"

Załącznik nr 1 Wniosek

Załącznik nr 2 Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

Załącznik nr 5 IPREU

Załącznik nr 6 Umowa stypendialna

Załącznik nr 7 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 8 Sprawozdania IPREU

Zarządzenie nr 165/2019 ws. zmian do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza"

 

Autor: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
Dodano: 2018-10-08 07:50:16