Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieŜki edukacyjnej i zawodowej.


Projekt dotyczy realizacji zadań:

 1. Stworzenia i prowadzenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery - zajęcia z doradztwa zawodowego w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów klas gimnazjalnych – zajęcia będą się odbywać w 8 gimnazjach zaangaŜowanych w realizację projektu tj.:
  1. Gimnazjum nr 10 im. Orląt Lwowskich z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2;
  2. Gimnazjum nr 9 im. Bohaterów Sądecczyzny w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1;
  3. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza;
  4. Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego;
  5. Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9;
  6. Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1;
  7. Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza;
  8. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Kingi.
 1. Prowadzenie działań z zakresu kształcenia zawodowego, w tym komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” - zajęcia on-line – zajęcia z wykorzystaniem sprzętu "chmurowego" w formie videokonferencji, w obszarze elektryczno-elektronicznym, w których weźmie udział młodzieŜ uczęszczająca do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.


Rekrutacja do Projektu w zakresie doradztwa zawodowego zostanie przeprowadzona przez poszczególne szkoły we wrześniu 2017 roku.

Wszelkie informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej szkoły lub tablicach ogłoszeń szkół.


Okres realizacji projektu: 2016-01-01 do 2021-12-31

Całkowita wartość projektu: 53 864 704,01 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 48 477 028,22 PLN

Wartość dofinansowania Partnera - Miasta Nowy Sącz : 597 366,43 PLN

Wkład własny: 66 374,05 PLN.

 

Autor: -
Dodano: 2017-07-07 14:02:00