Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

"System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza"

  
 

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza. Przedmiotem projektu jest wykonanie "Systemu łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza", jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych. Projekt będzie realizowany do końca października 2016r.

 

W ramach budowy systemu wykonano następujące zadania:

1.    Wykonanie radiowego systemu łączności.

2. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w pomieszczeniach siedziby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 21.

3.  Dostawa, montaż i instalacja urządzeń, sprzętu łączności radiowej oraz sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, w następujących lokalizacjach: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowego Sącza, Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Ochotnicza Straż Pożarna „Nowy Sącz –Biegonice”, Samochody Ochotniczej Straży Pożarnej – Grupy Ratownictwa Specjalnego, Ratusz, Rynek 1.

4.    Wdrożenie systemu.

5.    Działania informacyjno - promocyjne.

 

Podstawowym elementem właściwego prowadzenia działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych jest m.in. właściwe dysponowanie siłami i środkami, opierające się na prawidłowym przekazie i wymianie informacji. Takiej wymianie służą środki komunikacji takie jak: telefon, fax, e-mail, jak również łączność radiowa. Od wielu lat służby inspekcje i straże z terenu Nowego Sącza, sugerowały potrzebę wprowadzenie systemu łączności radiowej opartego na nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej. W związku z powyższym w 2015 r. Prezydent Miasta Nowego Sącza, podjął decyzję o budowie takiego rozwiązania, które spełni wymagania dotyczące wymiany i obiegu informacji w systemie zarządzania kryzysowego. System ten składał się będzie z wielu elementów, które nie tylko tworzyć będą narzędzie usprawniające system zarządzania kryzysowego, ale dzięki jego architekturze, również zapewnią stałą łączność służb zarządzania kryzysowego oraz ciągłość pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, bez względu na brak zasilania w energię elektryczną, brak dostępu do sieci internetowej oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Warto również podkreślić, że system alternatywnej łączności radiowej służb zarządzania kryzysowego z terenu miasta Nowego Sącza jest jednym z pierwszych tego typu systemów wdrożonych na szczeblu powiatu, wykorzystywanym do działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto wyróżniającą cechą systemu jest to, że scala on wszystkie jednostki odpowiedzialne za kwestię bezpieczeństwa w mieście w jeden spójny system łączności.

 

Okres realizacji projektu: 2015 - 2016

Całkowita wartość projektu:  248 797,34 PLN

Dofinansowanie: 187 674,56 PLN

w tym: ze środków europejskich: 164 215,24 PLN

z budżetu Państwa: 23 459,32 PLN

Wkład własny: 61 122,78 PLN

Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

 

 

Autor: -
Dodano: 2016-10-12 14:09:28