Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Zaproszenie dla 70 najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu


 

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)". W ramach projektu od października 2016 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla 70 najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.

Zajęcia skierowane będą do uczniów chcących rozwijać zainteresowania, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu przy współudziale nauczycieli akademickich, którzy z jednej strony prowadzić będą zajęcia on-line na uczelniach wyższych oraz współpracować z nauczycielami szkolnymi w ramach kół naukowych, z drugiej zaś opracują scenariusze tych zajęć. Z sądeckimi uczniami pracować będą wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Projektowane zajęcia obejmują:
1) zajęcia on-line z biologii;
2) zajęcia on-line z chemii;
3) zajęcia on-line z matematyki;
4) zajęcia on-line z informatyki;
5) dwa koła naukowe z biologii;
6) dwa koła naukowe z chemii;
7) dwa koła naukowe z matematyki;
8) dwa koła naukowa z informatyki.

Realizacja zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacyjnych pozwoli rozwinąć uczniom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe z biologii, chemii, matematyki i informatyki.

Rekrutację uczestników projektu przeprowadzi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 we wrześniu 2016 roku. Wszelkie informacje na temat rekrutacji będzie można znaleźć na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie I LO.

Całkowita wartość projektu:         96 837,94 zł.
Dofinansowanie:                          91 996,04 zł.
w tym: ze środków europejskich:  82 312,24 zł.
          z budżetu Państwa:             9 683,80 zł.
Wkład własny Miasta:                    4 841,90 zł.

Autor: -
Dodano: 2016-08-18 08:31:49