BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych, zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Łącznik 20 w Nowym Sączu. Projekt będzie realizowany do 15 września 2015r.
 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 720,00 zł wkład własny: 12 480,00 zł, całkowita wartość projektu: 83 200,00 zł.
 

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez modernizację placówki interwencyjnej, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania placówki, jak również poprawa sytuacji wychowanków placówki - zapobieganie wykluczeniu społecznemu za pomocą integracji ze środowiskiem lokalnym. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do zminimalizowania zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz zachowań wynikających z niedostosowania społecznego.  

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:

  1. modernizację wiaty grilowej (montaż oświetlenia)oraz zagospodarowanie terenu wokół elementami małej architektury (stoły,ławki),
  2. zamontowanie ogrodzenia - piłkochwytówza bramkami na boisku do gry w piłkę nożną,
  3. montaż elementów małej architektury - urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół (stoły, ławki),
  4. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postaw i metod wychowawczych wobec młodzieży.

Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Autor: -
Dodano: 2015-07-15 11:57:46