BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Zakończono modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159.

Zakończono prace związane z modernizacją Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowskiej 159. Prace zostały sfinansowane przy współudziale środków pochodzących ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” projektu realizowanego przez Miasto Nowy Sącz
pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”.

W ramach prac remontowo - budowlanych wykonano:
- przebudowę i adaptację budynku G z przeznaczeniem na cele rehabilitacyjne,
- remont pomieszczeń sanitarnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej i chodników,
- nowe ogrodzenie terenu,
- boisko trawiaste, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu (w tym: koło tai-chi, stepper prasa ręczna, rower),
- wybudowano altanę, huśtawki, małą architekturę (ławki, stoły ogrodowe)
- wyposażono budynek G w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

W ramach projektu przeprowadzono także kursy i szkolenia dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z podopiecznym, które wpłynęły na podniesienie kwalifikacji personelu.

Celem ogólnym projektu był wzrost jakości i dostępności usług opieki społecznej w województwie małopolskim wpływający na zabezpieczenie regionu pod kątem odpowiednich działań społecznych
i wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej w regionie. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu pomocy społecznej na obszarze całego województwa w dłuższej perspektywie czasowej.
Cel główny projektu, zdefiniowany został jako: podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez doposażenie i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania DPS.
Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich:
1. Poprawę jakości, zakresu i dostępności usług świadczonych przez DPS.
2. Poprawę warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających
    w DPS oraz podniesienie komfortu pracy personelu medycznego placówki.
3. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w placówce.

Rezultatami niemierzalnymi w ramach projektu są:
• poprawa warunków bytowych i standardu funkcjonowania dla mieszkańców przebywających w DPS,
• podniesienie standardu infrastruktury lokalowej w DPS oraz poprawienie komfortu korzystania z wyremontowanych pomieszczeń,
• podniesienie komfortu pracy personelu medycznego i merytorycznego,
• zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w placówce,
• zwiększenie oferty świadczonych usług społecznych,
• podniesienie kwalifikacji personelu DPS,
• zagwarantowanie właściwej opieki i rehabilitacji mieszkańcom DPS (terapia zajęciowa odbywała się w pomieszczeniach z barierami architektonicznymi),
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 


 

Autor: -
Dodano: 2015-01-19 12:49:33