Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Informacja dotycząca realizacji programu KAWKA

Miasto Nowy Sącz nadal realizuje projekt w ramach pilotażowego programu ochrony powietrza KAWKA. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2016r. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł., z  z czego ponad 6 mln zł. pochodzi z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dotychczasowa realizacja działań u mieszkańców miasta, którzy przystąpili do projektu pozwoliła na wymianę 313 pieców węglowych na 271 nowoczesnych pieców gazowych, instalację 15 nowoczesnych pieców węglowych oraz montaż 49 instalacji solarnych i 3 pomp ciepła.

Równocześnie trwają prace związane z realizacją programu w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych administrowanych przez miasto. W latach 2014 - 2015 w ramach programu KAWKA wymieniono piece węglowe zastępując je nowoczesnymi piecami gazowymi w Szkole Podstawowej nr 14, w Katolickim Niepublicznym Przedszkolu im. O. Pio, w Szkole Podstawowej nr 6 oraz w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1.

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach programu przyjmowane będą do dnia 31.07.2016r. Natomiast  ich rozliczenie musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.08.2016r. Po tym terminie nie będzie możliwości zrefundowania wydatków poniesionych na wymianę źródła ciepła.

 

Pełną informację o warunkach programu uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Szwedzka 2).

 


Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza dla Nowego Sącza – Etap I" realizowanego w ramach programu "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA".

Wnioski można składać na następujące prace:

  1. Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na kotły gazowe w budynkach i lokalach mieszkalnych;
  2. Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na kotły węglowe o wysokiej sprawności w  budynkach i lokalach mieszkalnych;
  3. Likwidację kotłów/pieców węglowych z zamianą na pompy ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych;
  4. Budowę instalacji kolektorów słonecznych w  budynkach i lokalach mieszkalnych zasilanymi kotłowniami/piecami węglowymi.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest trwała likwidacja pieca/kotła węglowego lub w przypadku kolektorów słonecznych redukcja spalania węgla.

Regulamin wraz z załącznikami można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska, Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1, pok.9) oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej www.nowysacz.pl

Zaleca się wypełnianie wniosków i oświadczeń w formie elektronicznej a następnie wydrukowanie i ich podpisanie.

 

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą od dnia 7 lipca 2014 r. w godzinach 11:00–15:00 w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Szwedzkiej 2 (II piętro) w Nowym Sączu.

 

Pliki do pobrania (dane formularzy należy wprowadzać w programie Adobe Acrobat Reader):

Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA”

Wniosek o udzielanie dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA”

Wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA”

Oświadczenie Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy "KAWKA" - obszar I o niekorzystaniu równolegle z innych środków finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Oświadczenie Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy "KAWKA" – obszar I o braku istniejącego podłączenia budynku, na którym ma być zrealizowana inwestycja objęta wnioskiem o udzielenie dotacji do sieci gazowej

Oświadczenie współwłaściciela

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy w ramach programu "KAWKA"

Autor: -
Dodano: 2014-07-03 13:54:50