Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Programy i granty - aktualności


5752

Miliony na komputery!

2010-07-20

W marcu br. Miasto Nowy Sącz zgłosiło do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projekt z zakresu informatyzacji, który stanął w szranki z 73 projektami zgłoszonymi między innymi przez Uniwersytet Jagielloński, Województwo Małopolskie, Narodowy Stary Teatr czy Muzeum Narodowe w Krakowie.


5 mln złotych na modernizację sądeckich placówek oświatowych

2010-07-05

W ubiegłym tygodniu Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Szkoła – środowisko – energia – Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu”.


5638

MOK - remont zaawansowany

2010-06-16

W remontowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury praca idzie na całego. Wykonujący prace robotnicy konsorcjum nowosądeckiej firmy "Budeko - Lider" i zakopiańskiej – "Future-Tech" wykorzystują każdy dzień pogody.


Rekrutacja do kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu pn. „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej”.

2010-05-17

Prezydent Miasta Nowego Sącza i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału w bezpłatnym Kursie Języka Angielskiego kończącego się egzaminem zewnętrznym TOEIC Test of English for International Communication realizowanym w ramach projektu pn. „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej".


5273

MOK - remont postępujący

2010-03-10

Marta Jakubowska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z paniami z administracji na czas remontu przeprowadziła się do… garderoby, a pozostali pracownicy – na zaplecze sceny…


„Informatyk – zawód przyszłości”

2009-12-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału w projekcie realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Informatyk – zawód przyszłości”.


Człowiek – najlepsza inwestycja

2009-12-15

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych oferowanych w ramach projektu pn. "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej":


Zapraszamy do udziału w projekcie "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"

2009-12-15

Absolwenci nowoczesnego systemu nauczania mają z niego wynieść nie tylko wiedzę na określone tematy, ale przede wszystkim umiejętność samodzielnego zdobywania i przyswajania wiedzy, elastycznego przystosowywania się do zmian panujących na rynku pracy oraz odnajdywania się w natłoku informacji.


5030

MOK do modernizacji !

2009-12-15

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury wkracza w decydującą fazę. Budynek przekazany został budowlańcom.


"Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"

2009-10-30

Rozpoczęła się realizacja projektu pn.: "Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego", w którym Miasto Nowy Sącz jest partnerem a Powiat Nowosądecki - liderem. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, handlowiec, technik usług pocztowych lub prac biurowych z następujących szkół zawodowych.