Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Programy i granty - aktualności


6050

Pierwsi goście w odremontowanym MOKu

2010-10-11

Czerwony dywan prowadził zaproszonych gości do świeżo odremontowanego wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury. W piątkowy wieczór, po niespełna 11 miesiącach prac remontowych, otwarto budynek placówki przy Al. Wolności w Nowym Sączu.


Szkoła–środowisko–energia - Termomodernizacja obiektów Szkolnych w Nowym Sączu

2010-09-16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej


5917

II tura rekrutacji uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Informatyk – zawód przyszłości”

2010-09-07

Prezydent Ryszard Nowak i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału w projekcie realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Informatyk – zawód przyszłości”.


5902

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

2010-09-03

Prezydent Ryszard Nowak wziął udział w uroczystym oddaniu Placówki Interwencyjnej – Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu.


5900

II tura rekrutacji uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”

2010-09-03

Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłaszają nabór uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”.


5819

Sądeckie placówki oświatowe odzyskują dawny blask

2010-08-11

Dawny blask odzyskuje budynek Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza. Szkoła ma ponad 112 lat a ostatni remont prowadzony był w latach osiemdziesiątych.Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako wspólna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”


5790

Aktywna edukacja jest Twoją szansą na rozwój zawodowy i lepszy start w życie

2010-08-02

Od 01.08.2009r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywna Edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach POKL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz oraz Powiat Nowosądecki dla 700 uczniów.


5786

Właściwy kierunek na przyszłość

2010-08-02

30 czerwca 2010 r., zakończył się okres realizacji projektu pn.: „Kierunek na przyszłość-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych branży budowlanej” realizowanego w ramach POKL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


5770

Wakacyjna aktywność młodzieży w ramach projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku”

2010-07-27

Od stycznia 2010 roku Miasto Nowy Sącz realizuje Projekt pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku”. W Projekcie bierze udział blisko 50 młodych ludzi w wieku 15-19 lat, zamieszkałych na terenie Nowego Sącza oraz ich rodzice.Obecnie zakończyły się zajęcia z dziennikarstwa, od czerwca rozpoczęły się warsztaty z fotografowania i wideofilmowania oraz zajęcia sportowe.


5769

Rusza unijny projekt pn: „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza”

2010-07-27

NOVA Spółka z o.o. realizuje projekt pn: „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza” o wartości ponad 4 mln złotych.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, działanie 7.3 - Gospodarka odpadami.