Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Programy i granty - aktualności


9064

Szwajcarskie pieniądze dla sądeckiego DPS-u – podpisanie umów

2013-04-08

Wiceprezydent Bożena Jawor wraz ze Skarbnikiem Miasta Jadwigą Kusiak podpisały umowę na finansowanie projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Uroczystość z udziałem wicemarszałka Wojciecha Kozaka odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.


8049

Podpisanie umowy na montaż urządzeń solarnych

2012-06-21

Dzisiaj w sali reprezentacyjnej ratusza odbyło się podpisanie i przekazanie umowy na wsparcie finansowe projektu "Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu".


7370

Podsumowanie projektów unijnych realizowanych w placówkach oświatowych

2011-12-01

W sądeckim ratuszu podsumowano realizację projektów pod nazwą: „Informatyk – zawód przyszłości” oraz „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


7353

Zakończenie realizacji projektów

2011-11-25

W dniu 29 listopada 2011r. o godz. 10.00 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza odbędzie się konferencja podsumowująca projekty realizowane przez Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim pn: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” oraz „Informatyk – zawód przyszłości”


7029

Kontynuacja realizacji projektu "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"

2011-08-18

Kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem, kurs managera gastronomii oraz kurs baristy to nowe formy wsparcia dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu oraz pozostałych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych biorących udział w projekcie pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”.


7010

Kontynuacja realizacji projektu "Informatyk - zawód przyszłości"

2011-08-08

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu udziałem w szkoleniach i warsztatach podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości” przedłużając realizację zadań do końca grudnia 2011 roku. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym Sączu i innych biorących udział w projekcie kształcący się w zawodzie technik informatyk.


6779

Kolejna tura rekrutacji uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Informatyk – zawód przyszłości”

2011-05-24

Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłaszają nabór uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu„Informatyk- zawód przyszłości”.


6777

III tura rekrutacji uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”

2011-05-23

Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłaszają nabór uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”.


6426

Pokaz umiejętności i talentu w branży gastronomicznej

2011-01-25

Pokaz barmański, zdobnictwa cukierniczego oraz carvingu czyli rzeźbienia w warzywach i owocach to atrakcje, jakie czekały na zaproszonych gości podczas spotkania, które odbyło się w sądeckim ratuszu. Spotkanie stanowiło prezentację efektów dwóch projektów realizowanych przez Miasto Nowy Sącz w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, współfinansowanych przez Unię Europejską.


6346

Prawie 4 mln złotych na realizację projektu pn. „Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice"

2010-12-30

Prawie 4 mln złotych dofinansowania ze środków MRPO otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, na realizację projektu pn. "Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice".