Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Programy i granty - aktualności


17031

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

2017-07-07

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


16159

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

2017-03-07

Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”


16170

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 w Nowym Sączu”

2016-12-15

Miasto Nowy Sącz uzyskało środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 w Nowym Sączu”. Inwestycja dofinansowana przezMinistra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.


16169

„Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych i modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Nowym Sączu”

2016-12-14

Miasto Nowy Sącz uzyskało środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych i modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Nowym Sączu”. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.


15248

"System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza"

2016-10-12

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza. Przedmiotem projektu jest wykonanie "Systemu łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza", jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych. Projekt będzie realizowany do końca października 2016r.


14863

Zaproszenie dla 70 najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu

2016-08-18

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)". W ramach projektu od października 2016 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla 70 najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.


„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

2015-09-15

Miasto Nowy Sącz zakończyło realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

2015-07-15

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

2015-06-22

Miasto Nowy Sącz podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


12279

Jeszcze lepsza infrastruktura Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej. Wspracie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

2015-05-21

Miasto Nowy Sącz uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.