Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Programy i granty - aktualności

Zaproszenie do podpisywania umów na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

Prezydent Miasta Nowego Sącza  - Ludomir Handzel informuje, że Mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 –2020 (RPO WM)
w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej proszeni są
o podpisywanie Umów dotyczących udziału w powyższym projekcie.

     Zaproszenie dotyczy wyłącznie osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych. Podpisywanie umów na pozostałe instalacje OZE nastąpi
w terminie późniejszym.
     Wszyscy Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w Projekcie w zakresie fotowoltaiki, zostali telefonicznie poinformowani o konieczności podpisania Umów wraz załącznikami na montaż powyższej instalacji.
     Wzory Umowy wraz z załącznikami nr. 2 i nr. 3 zostaną przesłane pocztą do zainteresowanych mieszkańców. Przesłaną Umowę (3 egzemplarze) należy uzupełnić i podpisać zgodnie z załączoną procedurą.
     W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, proszę o dostarczanie podpisanych Umów
w zaadresowanych kopertach do Biura Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, pokój nr 9 Podpisane Umowy można również przesyłać pocztą na adres: Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, pokój nr 8 lub pod nr. tel. (018) 448-65-84, e-mail: erumin@nowysacz.pl


W załączeniu:

    1. Procedura podpisywania umów na montaż fotowoltaiki,
    2. Regulamin uczestnictwa w realizacji Projektu – załącznik nr 1 do Umowy,
    3. Wzór umowy dotyczącej udziału w realizacji Projektu,
    4. Załącznik nr. 2 - Oświadczenie Mieszkańca,  
    5. Załącznik nr 3 –Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Autor: web
Dodano: 2020-10-29 13:04:55