Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Programy i granty - aktualności

„Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”

 

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11  Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzana jest modernizacja i adaptacja 4 budynków, w których utworzone zostaną ogólnodostępne świetlice osiedlowe. Poprzez działania remontowo-budowlane w obrębie przedmiotowych budynków oraz ich otoczenia, adaptowane pomieszczenia będą dostosowane do standardów technicznych i technologicznych, funkcjonalne i przyjazne dla jego przyszłych użytkowników, również tych niepełnosprawnych. Projekt przewiduje uruchomienie świetlic w następujących lokalizacjach:
 

- Al. Wolności 39a,
- ul. Romanowskiego 2,
- ul. Stolarska 28,
- ul. Żółkiewskiego 23.

Wszystkie placówki zostaną gruntownie zmodernizowane, dzięki czemu nasze Miasto będzie mogło zaoferować jeszcze lepsze warunki do rozwijania aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców, w szczególności obszarów rewitalizowanych, tj. na osiedlach: Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego, Przydworcowe. Zainteresowani zyskają nowoczesne, estetyczne i kompleksowo wyposażone pomieszczenia, w których będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania lub po prostu w miłej atmosferze i sprzyjających warunkach spędzać wolny czas. Prace modernizacyjne potrwają do końca 2019 roku.


Okres realizacji: 1.08.2018 - 31.12.2019

Całkowita wartość projektu: 2 934 243,53 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE i BP:  2 200 682,60 zł

Wkład własny: 733 560,93 zł

 


 

Autor: -
Dodano: 2018-10-30 14:06:38