Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Programy i granty - aktualności

„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

 

 

Miasto Nowy Sącz podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych, zakup wyposażenia  oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Łącznik 20 w Nowym Sączu. Projekt będzie realizowany do 15 września 2015r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 720,00 zł wkład własny:12 480,00 zł, całkowita wartość projektu: 83 200,00 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez modernizację placówki interwencyjnej, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania placówki, jak również poprawa sytuacji wychowanków placówki - zapobieganie wykluczeniu społecznemu za pomocą integracji ze środowiskiem lokalnym. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do zminimalizowania zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz zachowań wynikających z niedostosowania społecznego.  

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:

  1. modernizację wiaty grilowej (montaż oświetlenia) oraz zagospodarowanie terenu wokół elementami małej architektury (stoły, ławki),
  2. zamontowanie ogrodzenia - piłkochwytów za bramkami na boisku do gry w piłkę nożną,
  3. montaż elementów małej architektury - urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół (stoły, ławki),
  4. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postaw i metod wychowawczych wobec młodzieży.

 

Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

Autor: -
Dodano: 2015-06-22 10:52:33