Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Programy i granty - aktualności

„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

Miasto Nowy Sącz zakończyło realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 720,00 zł wkład własny:12 480,00 zł, całkowita wartość projektu: 83 200,00 zł.

Głównym celem realizacji projektu było podniesienie standardu świadczonych usług społecznych poprzez modernizację placówki interwencyjnej, warunkujące poprawę efektywności i skuteczności działania placówki, jak również poprawę sytuacji wychowanków placówki - zapobieganie wykluczeniu społecznemu za pomocą integracji ze środowiskiem lokalnym.

Działania w ramach projektu obejmowały prace modernizacyjne w otoczeniu budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Łącznik 20 w Nowym Sączu, tj.:

  1. modernizację wiaty grilowej (montaż lampy solarnej) oraz zagospodarowanie terenu wokół elementami małej architektury(stoły, ławki),
  2. montaż piłkochwytów za bramkami na boisku do gry w piłkę nożną,
  3. zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół (stoły, ławki),

 

W ramach projektu odbyły się ponadto szkolenia dla pracowników placówki z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postaw i metod wychowawczych wobec młodzieży

Projekt był realizowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

Autor: -
Dodano: 2015-09-15 10:43:35