Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Programy i granty - aktualności

Jeszcze lepsza infrastruktura Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej. Wspracie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Miasto Nowy Sącz uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Zadanie obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych, zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, ul. Łącznik 20 w Nowym Sączu.
Projekt będzie realizowany do 15 września 2015r.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 720,00 zł., wkład własny: 12 480,00 zł., całkowita wartość projektu: 83 200,00 zł.

 

 

Celem realizacji projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu za pomocą integracji ze środowiskiem lokalnym. Kolejnym celem jest zminimalizowanie zachowań agresywnych oraz zachowań wynikających z niedostosowania społecznego i jednocześnie nauka racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych, nauka zdrowego stylu życia oraz dbania o własną kondycję fizyczną.


Zaplanowane działania:

  1. Modernizacja wiaty grillowej (montaż oświetlenia) oraz zagospodarowanie terenu wokół elementami małej architektury (stoły, ławki).
  2. Zamontowanie ogrodzenia – piłkochwytów za bramkami na boisku do gry w piłkę nożną.
  3. Montaż elementów małej architektury - urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół (stoły, ławki).
  4. Szkolenia dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postaw i metod wychowawczych wobec młodzieży.

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Autor: -
Dodano: 2015-05-21 11:14:07