Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


Programy i granty - aktualności


Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR

2022-02-21

Projekt sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 ReactEU w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Budowa tężni solankowej w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu

2021-12-22

Zakończyła się budowa tężni solankowej w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. To pierwsza tężnia w naszym mieście, która ma za zadanie pełnić funkcję rekreacyjną jako ogólnodostępna atrakcja turystyczna w skali miasta i regionu.


Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

2021-12-21

Miasto Nowy Sącz podpisało umowę na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

2021-05-10

W dniu 05.05.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup laptopów do szkół.

2020-11-10

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na zakup laptopów do szkół.Zaproszenie do podpisywania umów na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

2020-10-29

Prezydent Miasta Nowego Sącza- Ludomir Handzel informuje, że Mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 (RPO WM) w przedmiocie dostawy i montażu instalacji


21890

Nasze miasto bierze udział w projekcie FRDL MISTiA, który wspiera rozwój e-usług w małopolskich miastach.

2019-09-03

Nasze miasto bierze udział w partnerskim projekcie pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”, który uzyskał dofinansowanie MSWiA.


19842

"Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu"

2018-11-05

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.


19815

„Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”

2018-10-30

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.