Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Prawo Lokalne

Zagospodarowanie przestrzenne

mpzp_ns_2018-10.pdf

Plik z mapą aktualnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Nowym Sączu


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza

Informujemy, że na sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 27 czerwca 2017 roku została podjęta uchwała NR XLII/415/2017 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała krajobrazowa). Ustalenia ww. uchwały obowiązują od 26 lipca 2017 roku.

Treść uchwały: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1339882,uchwala-nr-xlii4152017-rady-miasta-nowego-sacza-z-dnia-27-czerwca-2017-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-i.html
 

W związku z powyższym od dnia 26 lipca 2017 roku nie obowiązują zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, małej architektury i ogrodzeń.

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/670/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 53"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/650/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/641/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/495/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/629/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/604/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być [...]

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/584/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/585/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/583/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/529/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 40"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/534/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 61"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/533/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 60"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/532/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 59"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/531/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 46"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/530/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 38"

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/495/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/470/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/472/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 58"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/471/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/469/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/431/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza"

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/407/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/406/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/363/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34"

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/343/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 44" oraz uchwały Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/315/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 56"

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/312/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/299/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/297/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/301/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 55"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/300/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/298/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/283/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/271/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2016-01-19
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 9"

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/197/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 54”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/173/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 53”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/176/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/175/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/174/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr LX/730/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/172/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 34”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/171/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 33”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/170/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 17”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 43"

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/666/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/658/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/657/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-24"

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/646/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/648/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/645/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/612/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/611/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/532/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/283/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - Nowy Sącz - 10”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/284/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 17”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/282/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 9”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/250/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/251/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 50”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/185/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2011-09-27
Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 52”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 48”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/101/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Barbary Wilczyńskiej na Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXV/671/2010 z dnia 18 maja 2010 r., w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/99/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 45”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/737/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/738/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 37”.

2010-10-28
Uchwała Nr LXXV/733/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Albiny Niżnik na Uchwałę Rady Miasta Nowego SączaNr LXXI/711/2010 z dnia 7 września 2010 r., w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/722/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/711/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/710/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 38”.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/671/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastaNowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/661/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 23”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/663/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/662/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 8”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/640/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/642/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/641/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 43”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 46”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz - 13”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/584/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/556/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-32"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/557/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-32"

2009-07-14
Uchwała Nr L/546/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-35".

2009-07-14
Uchwała Nr L/545/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-8".

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/526/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-31" przyjętego uchwałą Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/527/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-29 Śródmieście"

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/483/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-50"

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/449/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/433/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 46"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/435/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 48"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/431/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 23"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 49"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/434/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 47"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/432/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 24"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/394/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 30" (2,25 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/400/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 31"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/399/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 45" (1,17 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/398/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 35" (6,80 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/397/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 33" (5,14 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/396/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 7" (2,61 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/395/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 43" (2,75 MB)

2008-09-23
Uchwała Nr XXXI/388/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13"

2008-09-23
Uchwała Nr XXXI/389/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29...

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (UWAGA - duży plik - 60 MB)

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/295/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku firmy GALERIA SĄDECKA - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Wyspiańskiego 3...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/272/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 32" (10 MB)

2007-12-28
Uchwała Nr XX/258/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 45"

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/239/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 36"

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,NOWY SĄCZ - 44”

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/206/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 37”

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/208/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza"

2007-06-12
Uchwała Nr XI/157/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – "Nowy Sącz – 34" (9 MB)

2007-06-12
Uchwała Nr XI/156/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza (8 MB)

2007-01-23
Uchwała Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 31".

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/906/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz -41".

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/862/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 19".

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/863/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 23".

2006-03-03
Uchwała Nr LX/729/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 27".

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/711/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 24"

2005-12-30
Uchwała Nr LVII/696/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/366/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania ...

2005-10-18
Uchwała Nr LII/648/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 26".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/647/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13".

2005-10-18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/648/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 26". (1,50 MB)

2005-10-18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/647/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13". (5,34 MB)

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/548/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 25".

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 5 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (23 401 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 2 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (29 533 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 3 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (21 768 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/498/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 28"

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 4 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (27 941 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 6 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (15 979 KB)

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/477/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-11".

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/405/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10".

2004-10-12
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/406/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 17". - (15,1 MB)

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/406/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 17".

2004-10-12
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/405/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10". - (6,6 MB)

2004-07-13
Uchwała Nr XXXII/366/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 29 - Śródmieście".

2004-07-13
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/366/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 29 - Śródmieście". - (12,8 MB)

2004-03-02
Uchwała Nr XXVI/307/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 marca 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 9".

2003-07-10
Uchwała Nr XIV/153/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-21".

2003-07-10
Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-22".

2003-02-25
Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 8".

2003-02-04
Uchwała Nr V/58/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 12".

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/640/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-12"