Wtorek, 26 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Lucjan, Eweryst


Prawo Lokalne:

Zagospodarowanie przestrzenne

mpzp_ns_2020-12.pdf

Plik z mapą aktualnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Nowym Sączu


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza

Informujemy, że na sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 27 czerwca 2017 roku została podjęta uchwała NR XLII/415/2017 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwała krajobrazowa). Ustalenia ww. uchwały obowiązują od 26 lipca 2017 roku.

Treść uchwały: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1339882,uchwala-nr-xlii4152017-rady-miasta-nowego-sacza-z-dnia-27-czerwca-2017-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-i.html
 

W związku z powyższym od dnia 26 lipca 2017 roku nie obowiązują zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, małej architektury i ogrodzeń.

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/407/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/406/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/386/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/387/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/254/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/255/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/253/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 56”

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/227/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 59”

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/174/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 66\"

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/59/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/472/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza \"Nowy Sącz - 58\"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/670/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 53"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/650/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/641/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/495/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/629/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/604/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być [...]

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/584/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/585/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/583/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/529/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 40"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/534/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 61"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/533/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 60"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/532/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 59"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/531/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 46"

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/530/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 38"

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/495/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29 Śródmieście"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/470/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/472/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 58"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/471/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/469/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/431/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza"

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/407/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 57"

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/406/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/363/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 34"

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/343/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 44" oraz uchwały Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/315/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 56"

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/312/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/298/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/301/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 55"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/300/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/299/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/297/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/283/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/271/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2016-01-19
Uchwała Nr XX/216/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 9"

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/197/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 54”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/172/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 34”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/176/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/175/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/174/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr LX/730/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 40”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/173/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 53”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/171/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 33”.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/170/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 17”.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 43"

2015-01-20
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/666/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/658/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 31”.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/657/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-24"

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/648/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/646/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/645/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/611/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 13”.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/612/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/532/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/533/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/283/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - Nowy Sącz - 10”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/284/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 17”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/282/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 9”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/250/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/251/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 50”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/185/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).

2011-09-27
Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 43”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 51”.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 52”.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 48”.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/101/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Barbary Wilczyńskiej na Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXV/671/2010 z dnia 18 maja 2010 r., w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2011-05-24
Uchwała Nr X/99/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 45”.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/738/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 37”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/737/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.

2010-10-28
Uchwała Nr LXXV/733/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Albiny Niżnik na Uchwałę Rady Miasta Nowego SączaNr LXXI/711/2010 z dnia 7 września 2010 r., w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/722/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/711/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/710/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 38”.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/671/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miastaNowego Sącza - „Nowy Sącz - 39”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/662/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 8”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/663/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/661/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 23”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/642/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 46”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/640/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 32”.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/641/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - „Nowy Sącz - 43”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/602/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz - 13”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/584/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/557/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-32"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/556/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-32"

2009-07-14
Uchwała Nr L/545/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-8".

2009-07-14
Uchwała Nr L/546/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-35".

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/527/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-29 Śródmieście"

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/526/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-31" przyjętego uchwałą Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r.

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/483/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-50"

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/449/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/431/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 23"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/435/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 48"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/433/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 46"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/432/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 24"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/434/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 47"

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 49"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/396/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 7" (2,61 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/399/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 45" (1,17 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/397/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 33" (5,14 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/398/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 35" (6,80 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/394/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 30" (2,25 MB)

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/400/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 31"

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/395/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 43" (2,75 MB)

2008-09-23
Uchwała Nr XXXI/389/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 29...

2008-09-23
Uchwała Nr XXXI/388/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13"

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (UWAGA - duży plik - 60 MB)

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/295/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku firmy GALERIA SĄDECKA - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ulicy Wyspiańskiego 3...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/272/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 32" (10 MB)

2007-12-28
Uchwała Nr XX/258/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 45"

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/239/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 36"

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/206/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,Nowy Sącz - 37”

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/208/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza"

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - ,,NOWY SĄCZ - 44”

2007-06-12
Uchwała Nr XI/156/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza (8 MB)

2007-06-12
Uchwała Nr XI/157/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – "Nowy Sącz – 34" (9 MB)

2007-01-23
Uchwała Nr V/61/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 31".

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/906/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz -41".

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/862/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 19".

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/863/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 23".

2006-03-03
Uchwała Nr LX/729/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 27".

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/711/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 24"

2005-12-30
Uchwała Nr LVII/696/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/366/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania ...

2005-10-18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/648/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 26". (1,50 MB)

2005-10-18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/647/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13". (5,34 MB)

2005-10-18
Uchwała Nr LII/648/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 26".

2005-10-18
Uchwała Nr LII/647/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 13".

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/548/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 25".

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 5 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (23 401 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 2 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (29 533 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 3 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (21 768 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/498/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 28"

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 4 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (27 941 KB)

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/497/2005 - Załącznik nr 6 - Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. (15 979 KB)

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/477/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-11".

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/405/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10".

2004-10-12
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/406/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 17". - (15,1 MB)

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/406/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 17".

2004-10-12
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/405/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10". - (6,6 MB)

2004-07-13
Uchwała Nr XXXII/366/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 29 - Śródmieście".

2004-07-13
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/366/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. - plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 29 - Śródmieście". - (12,8 MB)

2004-03-02
Uchwała Nr XXVI/307/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 marca 2004r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 9".

2003-07-10
Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-22".

2003-07-10
Uchwała Nr XIV/153/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ-21".

2003-02-25
Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 8".

2003-02-04
Uchwała Nr V/58/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 12".

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/640/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-12"