Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Zdrowie i pomoc społeczna

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/402/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 w Mieście Nowy Sącz”

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/385/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/375/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/353/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020 - 2022”

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/328/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wprowadzenia bezpośredniej porady lekarskiej - oprócz teleporady przez placówki świadczące usługi medyczne w ramach POZ oraz specjalistyczne usługi medyczne

2020-06-30
UCHWAŁA NR XXXI/331/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z mieszkańcami rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/312/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/302/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/301/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/297/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/303/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2020

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/293/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/139/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/279/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyłączenia Żłobka Miejskiego Nr 1 z Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu i likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/274/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/273/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Sądeckiego Seniora” i połączenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/272/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/257/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 r., w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/280/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/135/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu [...]

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/261/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu ze zmianami

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/263/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 2 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/2

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/262/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/264/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 3 z miejscami interwencyjnymi z siedzibą w Trzycierzu 95

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/257/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji i funkcjonowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/265/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych siedzibą w Nowym Sączu z ul. Łącznik 20

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/249/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie - „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020”

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/247/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/248/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/246/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z Województwa Małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/226/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/211/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/212/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu, oraz statutów Żłobków Miejskich

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/202/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie włączenia jednostki budżetowej Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/203/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/186/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” złożonego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/139/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/140/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/135/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Nowym Sączu

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/83/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2019 roku

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2019 - 2022

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/81/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2019

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/50/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/49/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej uprawniających do zasiłku celowego przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/669/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/638/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/624/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/614/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/601/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/586/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/565/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/541/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2018 roku

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/540/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2018

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/519/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/476/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Trzycierzu, Trzycierz 95

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/475/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/474/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/473/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Nawojowska 159 A w Nowym Sączu

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/430/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/417/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020"

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/416/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2017 roku

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/405/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/404/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/329/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/309/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/293/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2016 - 2022

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/267/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2018"

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/266/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/244/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małop. [...]

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/238/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/185/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/146/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/154/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/142/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015 - 2018.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” opracowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2015-04-21
Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159 A w Nowym Sączu.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MNS [...]

2014-12-30
Uchwała Nr V/40/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu socjalnego pn. „Sądecka Pomocna Dłoń”.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/32/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania skargi Pani Krystyny Gurby prowadzącej niepubliczne przedszkole i żłobek „Misiek” w Nowym Sączu, ul. Zakładników, 33 - 300 Nowy Sącz, działającą przez pełnomocnika radcę prawnego Lucynę Gąsiorowską, na Uchwałę Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby [...]

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/698/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/693/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/694/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/692/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Nowym Sączu.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/667/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/668/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Limanowa dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Miasta Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/659/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/631/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/632/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/609/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/604/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/577/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/576/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/558/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/559/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków energetycznych.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/552/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez miasto Nowy Sącz.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/544/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/537/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/520/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługiopiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu [...]

2013-09-10
Uchwała Nr LII/521/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Nowy Sącz oraz uchylenia Uchwały Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r., w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/500/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia dnia 2 grudnia dorocznym miejskim „Dniem Integracji Uczniów Niepełnosprawnych”.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/503/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/499/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/473/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/457/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/462/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Nowy Sącz.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/460/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2013 - 2016.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/459/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2013 - 2015”.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/458/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/456/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/448/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu „Nowosądecka Karta Rodziny”.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/445/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/419/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/420/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi i Bezdomnymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/409/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/407/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/396/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 roku w sprawie organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/395/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza”.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/364/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/359/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/371/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: organizowania Rodzinnego Domu Dziecka na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/359/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/248/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/344/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/340/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” opracowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod Bezpiecznym Dachem”.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/281/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/280/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej miasta Nowego Sącza.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/248/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskej 159 w Nowym Sączu.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/235/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/234/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego [...]

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/233/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/180/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/184/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/183/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Nowy Sącz.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/182/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/181/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/178/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/159/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Nawojowska 159A w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/111/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r., w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-05-24
Uchwała Nr X/97/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

2011-05-24
Uchwała Nr X/96/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46.

2011-05-24
Uchwała Nr X/95/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów działających na terenie Miasta Nowego Sącza.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: porozumienia o przejęciu przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łososina Dolna, Nawojowa, Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2013.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/33/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: nadania statutów jednostkom pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2014.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/30/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r., oraz Uchwałą Nr LXXIV/719/2010 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/719/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/720/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn.: „zakup ambulansu dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu”.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/694/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/686/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/685/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/616/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006 - 2013”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/599/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009 - 2015 dla Miasta Nowego Sącza"

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 r., w sprawie nadania statutów jednostkom pomocy społecznej

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/480/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Nr XXXVI/430/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie nadania statutu ..

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/430/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/427/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Nowego Sącza na lata 2008 -2015

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/376/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocy społecznej...

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/377/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy, Nawojowska 159 A w Nowym Sączu

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/283/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2012

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/284/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/266/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do prowadzenia spraw związanych z ustalaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/253/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/254/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2008 -2010

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/224/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałami ...

2006-03-28
Uchwała Nr LXI/734/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2006r. w sprawie "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobocia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2006 rok" oraz ......

2006-03-03
Uchwała Nr LX/731/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu ęPomoc państwa w zakresie dożywiania ...

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/715/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XLIX/626/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zwiększenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu ...

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/623/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/626/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zwiększenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/570/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/452/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Zabełeckiej 16 w Nowym Sączu

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/457/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/310/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego - podziału środków PFRON ...

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/381/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia programu rozwiązywania problemów mieszkańców Nowego Sącza w obszarze pomocy społecznej na lata 2004 - 2010.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/352/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/353/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/340/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz zasad ...

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/339/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zasad odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 155.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/338/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ...

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/300/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o .....

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/164/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/165/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu.