Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Wybory

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/207/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/639/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/577/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/563/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowym Sączu

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/562/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/160/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r., w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/676/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/608/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/372/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/314/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/230/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/229/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/147/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

2011-09-02
Uchwała Nr XIII/127/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/716/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/696/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.,

2010-04-26
Uchwała Nr LXIV/666/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIV/665/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic.

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/489/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/488/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic

2007-09-18
Uchwała Nr XV/198/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/824/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/825/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz granic.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/612/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian w stałych obwodach głosowania oraz utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, domach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie ...

2004-04-27
Uchwała Nr XXVIII/322/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie: utworzenia na terenie miasta Nowego Sącza obwodów głosowania, określenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2002-07-09
Uchwała Nr LXV/625/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.