Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Ustrój miasta

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/221/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/606/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/500/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/467/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta Nowego Sącza

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/620/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza.

2011-05-24
Uchwała Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/37/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza.

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/508/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian statutu Urzędu Miasta Nowego Sącza

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/479/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza

2008-04-29
Uchwała Nr XXVI/330/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Zawada w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/319/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Millenium w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/307/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Biegonice w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/308/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Centrum w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/309/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Chruślice w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/310/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/311/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Falkowa w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/312/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Gołąbkowice w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/313/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Helena w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/315/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Kaduk w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/316/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Kilińskiego w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/317/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Kochanowskiego w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/318/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Nawojowska w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/320/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Piątkowa w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/321/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Poręba Mała w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/322/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Przetakówka w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/323/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Przydworcowe w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/324/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Stare Miasto w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/325/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Szujskiego w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/326/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Westerplatte w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/327/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/328/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Wólki w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/329/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Zabełcze w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/314/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Gorzków w Nowym Sączu

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/306/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Barskie w Nowym Sączu

2007-06-28
Uchwała Nr XII/159/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/857/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nowym Sączu.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/861/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/808/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/820/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Urzędowi Miasta Nowego Sącza.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/823/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/153/95 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 3 października 1995 r. w sprawie ustalenia granic osiedli.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/806/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: połączenia gminnych jednostek budżetowych Miasta Nowego Sącza.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/807/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/745/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie współpracy pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Miastem Gabrowo w Bułgarii.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/708/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: zatwierdzenia umowy o współpracy pomiędzy miastem Nowy Sącz a miastem Narwik.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/689/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/549/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/459/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Nowego Sącza ...

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/443/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia do procedury zmian Statutu Miasta Nowego Sącza

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/437/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/436/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany zasięgu terytorialnego Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu

2004-07-13
Uchwała Nr XXXII/364/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Nowego Sącza.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/331/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian w statutach osiedli na terenie Nowego Sącza.

2004-04-27
Uchwała Nr XXVIII/319/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie: uchwalenia "Strategii rozwoju Nowego Sącza na lata 2004-2013".

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: Statutu Miasta Nowego Sącza.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/129/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

2000-04-25
Uchwała Nr XXVI/244/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2000r. w sprawie: zmiany w Statucie osiedli na terenie miasta Nowego Sącza.