Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Unia Europejska

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/431/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/346/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Matematyka drogą do sukcesu - matura twoim kapitałem” Nr WND-POKL.09.05.00-12-514/11r ealizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Informatyk - zawód przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesieniea trakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.