Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Transport

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/404/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku

2020-06-02
UCHWAŁA NR XXX/320/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/292/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/319/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/307/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza w celu opracowania Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/292/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/245/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/233/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/220/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/102/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu preferowanego wariantu projektowanej drogi krajowej dla zadania pn. „Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz” na terenie Miasta Nowego Sącza

2019-03-13
UCHWAŁA NR X/97/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad współpracy w celu umożliwienia realizacji inwestycji pn. „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/671/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/672/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/640/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych [...]

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/626/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/627/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/615/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/600/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łukowica zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/599/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łącko zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/582/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Michała Siedleckiego w Nowym Sączu

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/580/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/507/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2018

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/506/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/494/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-04-25
UCHWAŁA Nr XXXIX/391/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/362/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2017

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/292/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2016.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/181/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/150/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów [...]

2015-09-15
Uchwała Nr XV/145/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2014-12-30
Uchwała Nr V/38/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2015.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/653/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/639/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: przejęcia przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Podegrodzie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/621/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Lwowską z osiedlem mieszkaniowym NIWA w Nowym Sączu.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/607/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/546/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2014.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/502/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2013-06-25
Uchwała Nr L/489/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi łączącej ul. Tarnowską z ul. Myśliwską w Nowym Sączu.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/471/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/427/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/387/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1,art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych, na rok 2013.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/302/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w dzielnicy Stare Miasto dla ulic: Piastowskiej, Klementyny Hoffmanowej, Antoniego Dunajewskiego, Wazów, Wałowej, Franciszkańskiej, Jerzego Tymowskiego, Berka Joselewicza i Bóżniczej w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/301/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ulicy Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/300/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/279/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o przewozie towarówniebezpiecznych, na rok 2012.

2012-04-17
Uchwała Nr XXVI/259/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r., w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010 - 2015 dla Nowego Sącza”.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/254/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/201/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/189/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi orazumieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na rok 2012.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/190/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Nowym Sączu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/745/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie: określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/728/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/730/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie zadania pn.: „Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/729/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonywanie zadania pn.: „Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-09-28
Uchwała Nr LXXIII/713/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2010 do kwoty 4 230 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1582 K - ul. Biegonicka i Mała Poręba w Nowym Sączu”.

2010-09-28
Uchwała Nr LXXIII/712/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2010 do kwoty 2 650 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/697/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Kamionka Wielka zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/675/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r., o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/649/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2010-2015 dla Nowego Sącza”.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/636/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: powierzenia funkcji podmiotu wewnętrznego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/635/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/634/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Nowy Sącz.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/567/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/524/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/410/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/375/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVII/374/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi...

2008-06-24
Uchwała Nr XXVIII/352/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów ...

2007-12-28
Uchwała Nr XX/260/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Chełmiec zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Nawojowa zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/247/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Korzenna zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/249/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Stary Sącz zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/221/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia na 2008 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2007-02-20
Uchwała Nr VI/68/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu ...

2007-02-20
Uchwała Nr VI/ 67/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi

2005-11-22
Uchwała Nr LV/674/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad ....

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/422/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie określenia na 2005 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/345/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego ..

2003-03-31
Uchwała Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego .

2000-12-29
Uchwała Nr XXXVII/375/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Nowego Sącza.

2000-12-29
Uchwała Nr XXXVII/376/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego znajomość topografii miasta Nowego Sącza oraz wydanie naklejki ...

2000-12-29
Uchwała Nr XXXVII/374/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Miasta Nowego Sącza.