Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Prawo Lokalne:

Opłaty i podatki lokalne

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/430/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/346/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/315/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/308/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/296/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2020-01-31
UCHWAŁA NR XXVII/266/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/214/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/668/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/491/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/466/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/426/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Nowego Sącza za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/334/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/651/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/628/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/619/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/14/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002 r., w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/575/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/547/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/148/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 1999 r., w sprawie zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/514/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: określenia częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-06-17
Uchwała Nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/243/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/186/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r., w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/153/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/154/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2011-01-25
Uchwała Nr V/44/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r., w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych.

2011-01-25
Uchwała Nr V/43/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r., w sprawie wysokości stawek podatku odnieruchomości.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/652/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/601/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r., w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa orazwyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/583/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/404/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/417/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/358/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

2008-03-18
Uchwała Nr XXIII/290/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/81/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto...

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/231/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/230/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/229/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/210/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 - 2013

2007-07-17
Uchwała Nr XIII/182/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych...

2007-01-23
Uchwała Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

2006-12-12
Uchwała Nr III/43/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/718/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ...

2006-12-12
Uchwała Nr III/42/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006 roku w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy ...

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/752/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/718/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2005-12-30
Uchwała Nr LVII/699/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych ...

2005-11-22
Uchwała Nr LV/672/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/671/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/675/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/676/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/482/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/599/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za usługi składowania odpadów na składowisku odpadów w Nowym Sączu.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/535/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/ 428/2004 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których ...

2005-04-22
Uchwała Nr XLIV/531/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych ...

2005-02-25
Uchwała Nr XLI/483/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto ....

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/432/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/446/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/431/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/384/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/348/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego ...

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/348/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na ..

2004-03-30
Uchwała Nr XXVII/314/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto ...

2004-03-30
Uchwała Nr XXVII/311/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/71/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę żłobka

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/245/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/244/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji do podatku od nieruchomości.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/243/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2003-03-31
Uchwała Nr IX/79/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz ..

2002-12-12
Uchwała Nr III/14/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości.

2002-12-12
Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny.

2002-12-12
Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: podatku od posiadania psów.

2002-12-12
Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny.

1998-12-15
Uchwała Nr IV/29/1998 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Sącz.