Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Nieruchomości i grunty

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/572/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/573/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/373/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/372/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/371/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/369/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/370/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/374/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/333/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/336/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/335/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/334/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/337/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/318/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/317/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/316/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/306/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/305/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/304/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/286/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/268/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/252/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/251/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2019-12-30
UCHWAŁA NR XXVI/250/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/230/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/229/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/228/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/213/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/175/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/78/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/79/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/41/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty za dany rok w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/661/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/660/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/659/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/658/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/657/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/656/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/655/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/654/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/644/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/625/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/632/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/631/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/630/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/617/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/616/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/603/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/602/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/587/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/588/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/570/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/573/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/571/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/569/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/555/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/554/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/536/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/539/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/535/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/510/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/513/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/512/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/511/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Miasta prawa użytkowania nieruchomości

2017-11-29
UCHWAŁA NR XLVIII/502/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/497/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/501/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/499/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/498/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/480/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/477/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/434/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/437/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/436/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/435/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/419/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/418/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/410/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/409/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/395/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/396/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/394/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/387/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/384/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/383/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/382/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/380/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/365/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/366/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/345/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/337/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/336/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/327/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/313/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Małopolskiego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/317/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/316/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/304/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/302/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/303/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/305/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/284/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/286/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/285/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/276/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/278/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/277/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/268/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/265/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Beskid" w Nowym Sączu poprzez przyjęcie terminu uśrednionego

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/242/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/243/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/241/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/240/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Nowosądeckim dotyczącego zasad finansowania kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/207/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/206/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/205/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/165/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/166/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników majątkowych celem pokrycia nabywanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/180/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/179/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/178/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/156/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/158/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/157/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/155/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/135/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników majątkowych celem pokrycia nabywanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/134/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-04-21
Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-04-21
Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr LXXI/708/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r., w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/699/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/700/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/691/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/678/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/679/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/680/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/677/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/669/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/672/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/671/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/670/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/660/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/647/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/629/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie ich jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/625/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/624/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/614/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/613/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 20 lat.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/587/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/590/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/589/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/579/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/580/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/578/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/561/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/560/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/535/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/536/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/534/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/524/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/518/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/517/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/505/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/510/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/509/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/508/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/507/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/506/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/504/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia prawa służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/491/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/490/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/492/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-06-25
Uchwała Nr L/493/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/494/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/495/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-06-25
Uchwała Nr L/496/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/475/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/474/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/476/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/465/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/463/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/464/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/467/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/466/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/451/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/452/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/450/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/433/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/432/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie w obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej działki położonej w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/422/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany szlaku służebności gruntowej.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/423/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/421/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/411/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/412/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/410/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/391/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/393/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/392/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/378/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/377/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/376/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/375/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/374/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/373/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/361/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/349/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/350/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/356/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/355/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/354/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/353/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/352/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/351/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/338/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/339/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/337/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/306/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/308/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/307/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/305/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/286/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/289/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/288/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/287/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/285/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/278/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/262/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w spawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/261/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/252/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/253/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/238/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/240/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/202/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/205/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/203/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/188/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach położonych w Nowym Sączu.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/192/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/191/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/174/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odwołanie darowizny.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/172/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/173/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/161/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/164/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/163/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/162/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/152/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/117/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/116/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/92/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-05-24
Uchwała Nr X/94/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-01-25
Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2011-01-25
Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/754/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/753/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/752/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/708/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/709/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/699/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/687/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/672/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie przed terminem umowy użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „SIŁA” w Nowym Sączu.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/673/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania nieruchomości i odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy użytkowania.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/654/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/655/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu budynku garażu.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/653/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/644/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/646/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/645/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/618/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/611/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/612/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/603/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/604/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/571/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/570/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2009-07-14
Uchwała Nr L/538/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/537/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/541/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

2009-07-14
Uchwała Nr L/540/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

2009-07-14
Uchwała Nr L/539/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/518/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/520/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gm. Nowy Sącz w użytkowaniu wieczystym Spół. Mieszk...

2009-05-05
Uchwała Nr XLVI/509/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/505/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/506/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/507/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/485/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/486/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/490/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażania zgody na przekazanie Osiedlu Centrum w ramach zwykłego zarządu nad mieniem komunalnym budynku przy Alei Wolności 39 A

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/487/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/474/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/475/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/472/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/473/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/471/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/437/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/384/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/367/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/366/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2008-06-24
Uchwała Nr XXVIII/351/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości zabudowanej na działce ew. nr 516/6 w obrębie 113 oraz placu przed budynkiem o powierzchni 175 m2.

2008-06-24
Uchwała Nr XXVIII/354/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/342/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe ...

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/338/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/339/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/337/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/340/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-03-18
Uchwała Nr XXIII/293/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/275/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/276/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowego Sącza

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/273/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/274/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/264/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych...

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/251/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/250/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie ich jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/237/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/236/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/214/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/209/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/194/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-07-17
Uchwała Nr XIII/181/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2007-06-12
Uchwała Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, najmu lokaliużytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat.

2007-06-12
Uchwała Nr XI/143/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-06-12
Uchwała Nr XI/142/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-06-12
Uchwała Nr XI/141/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-06-12
Uchwała Nr XI/140/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-06-12
Uchwała Nr XI/139/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2007-02-20
Uchwała Nr VI/76/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/64/2007 Rady Miasta Nowego Sączu z dnia 23 stycznia 2007 r.

2007-02-20
Uchwała Nr VI/74/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2007-02-20
Uchwała Nr VI/70/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą ułamkowej części budynku i oddaniem ...

2006-12-12
Uchwała Nr III/35/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: nadana nazwy ulicy na terenie miasta Nowego Sącza.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/876/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: nadania nazwy mostowi w ciągu ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu.

2006-08-01
Uchwała Nr LXVIII/833/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2006-08-01
Uchwała Nr LXVIII/835/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

2006-08-01
Uchwała Nr LXVIII/834/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2006-03-03
Uchwała Nr LX/724/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/557/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zaliczenia ul. Krańcowej i odcinków ulic Nawojowskiej i Lwowskiej w Nowym Sączu do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu tych ulic.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/558/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/489/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zaliczenia ul. Mjr Jerzego Iszkowskiego i ul. 5-tej Kresowej w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu tych ulic.

2005-01-18
Uchwała Nr XXXIX/471/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie: ustalenia przebiegu ul. Bielowickiej w Nowym Sączu stanowiącej drogę gminną.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/388/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Nowym Sączu.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/387/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: nadania nazwy mostowi w ciągu ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu.

2003-10-07
Uchwała Nr XVIII/182/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 07 października 2003r. w sprawie: nadania nazwy mostowi w ciągu ul. Lwowskiej w Nowym Sączu.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/169/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym.

2002-09-03
Uchwała Nr LXVI/642/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 września 2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/607/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowego Sącza

2002-05-28
Uchwała Nr LXIV/608/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2002r. w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie miasta Nowego Sącza

2002-01-08
Uchwała Nr LVIII/538/2002 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i ułamkowej części budynku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej na rzecz najemców

2000-09-05
Uchwała Nr XXXII/326/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 05 września 2000r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/308/93 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia, ....

1998-04-28
Uchwała Nr LIII/415/1998 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/308/93 w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ...

1993-05-25
Uchwała Nr XXXIV/308/1993 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 1993r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy ..

1993-02-09
Uchwała Nr XXXI/273/1993 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 09 lutego 1993r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/156/91 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 20.12.1991 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, ...

1991-12-20
Uchwała Nr XIX/156/1991 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 20 grudnia 1991r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy miasta Nowy Sącz.