Sobota, 25 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kleofas


Prawo Lokalne:

Kultura, sport i turystyka

2020-10-27
UCHWAŁA NR XXXVI/388/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/294/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Nowy Sącz w spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. w Nowym Sączu oraz określenia trybu ich zbycia i procedury wyłonienia nabywcy

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/85/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania działalności Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania, rozwoju i finansowania Spółki Miejskiej Klub Sportowy „Sandecja” S.A. przez Prezydenta Miasta Pana Ludomira Handzla

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/673/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/397/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A. w Nowym Sączu

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/195/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu jednostki budżetowej miasta.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/379/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: wyposażenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu - samorządowej instytucji kultury w mienie ruchome.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/347/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: nadania Hali Sportowej przy ul. Na Rurach 16 w Nowym Sączu imienia Urszuli Kochanowskiej.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/171/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej”.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Nowy Sącz w znaku towarowym Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja” w Nowym Sączu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/739/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/740/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/726/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania pod nazwą: „Budowa oświetlenia stadionu im. O. Władysława Augustynka zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/587/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/575/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna.

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/416/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uznania Spółki "Nowosądecki Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Spółka z o.o w likwidacji" w Nowym Sączu za zlikwidowaną

2008-06-24
Uchwała Nr XXVIII/350/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/346/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta Nowego Sącza do Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/303/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/241/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/856/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania...

2007-06-28
Uchwała Nr XII/161/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: rozwiązania "Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego" Spółka z o.o. w Nowym Sączu

2006-12-29
Uchwała Nr IV/53/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.

2006-02-07
Uchwała Nr LIX/712/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami miasta Nowego Sącza na lata 2006 - 2009.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.