Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Finanse publiczne

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/562/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/566/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/3 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 20/2, Nr 21/5, Nr 21/6, i Nr 33/5 w obr. 59”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/561/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/565/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 5/37 w obr. 13 i Nr 5/38 w obr. 13”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/564/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Przebudowa ulicy Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej”

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/563/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Umowa użytkowania gruntów PGW Wody Polskie”

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/433/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zawodowe rodziny zastępcze”

2021-01-22
UCHWAŁA NR XXXIX/432/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza”

2021-01-04
UCHWAŁA NR XXXVIII/429/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza związanych z budową stadionu, urzędu miasta i parkingu

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/410/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/409/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2021

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-12-29
UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-12-01
UCHWAŁA NR XXXVII/403/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/398/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/400/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/399/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/383/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-10-20
UCHWAŁA NR XXXVI/384/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/367/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-09-15
UCHWAŁA NR XXXIV/366/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/360/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-08-17
UCHWAŁA NR XXXIII/359/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/345/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-07-28
UCHWAŁA NR XXXII/344/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/332/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok

2020-06-29
UCHWAŁA NR XXXI/324/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/310/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/311/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-04-28
UCHWAŁA NR XXIX/298/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dna 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2021 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/290/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-04-20
UCHWAŁA NR XXVIII/291/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/284/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2020-02-25
UCHWAŁA NR XXVIII/285/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/270/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.

2020-02-05
UCHWAŁA NR XXVII/269/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/241/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/243/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2020

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/242/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/240/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/239/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-11-27
UCHWAŁA NR XXIV/235/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/224/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/225/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/210/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-10-15
UCHWAŁA NR XXI/209/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-10-01
UCHWAŁA NR XX/204/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/195/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/196/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/172/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-07-23
UCHWAŁA NR XVI/173/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/156/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/157/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego

2019-06-27
UCHWAŁA NR XV/155/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/129/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/134/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2020 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/133/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

2019-05-21
UCHWAŁA NR XIII/128/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/120/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-04-16
UCHWAŁA NR XII/121/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/101/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-03-26
UCHWAŁA NR XI/100/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-02-11
UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-02-11
UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/42/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/45/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/44/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/43/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-12-28
UCHWAŁA NR V/46/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2019

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/38/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/37/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-12-18
UCHWAŁA NR IV/39/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/662/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/665/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/647/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r., w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/664/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Nowego Sącza dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/663/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/648/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/647/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego"

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/649/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/637/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/636/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/622/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/623/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/611/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/612/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/610/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/613/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/597/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/596/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/592/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/594/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji w wysokości nieprzekraczającej kwoty 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro w związku z budową mostu na terenie Nowego Sącza

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/593/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/578/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/579/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/560/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/561/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/549/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/550/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/524/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/525/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/514/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/517/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/516/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/515/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/520/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/518/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2018

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/504/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/505/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-11-27
UCHWAŁA NR XXV/234/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/489/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/490/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/465/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/464/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/428/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-07-25
UCHWAŁA NR XLIII/422/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/413/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/414/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2016 rok

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/412/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-06-27
UCHWAŁA NR XLII/411/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/401/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/400/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/399/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-05-15
UCHWAŁA NR XL/398/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/388/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-04-25
UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/370/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/360/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-02-21
UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/353/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-01-11
UCHWAŁA NR XXXIV/352/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-01-11
UCHWAŁA NR XXXIV/351/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/342/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA NOWEGO SĄCZA NA ROK 2017

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/341/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/340/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/338/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/333/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/332/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/321/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/290/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/289/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/280/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/281/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/272/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/273/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2015 rok

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/274/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2015 rok

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/262/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-05-17
UCHWAŁA NR XXIV/261/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/247/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/237/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-03-15
UCHWAŁA NR XXII/236/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/224/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-01-19
Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/210/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/213/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-12-29
Uchwała Nr XIX/212/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/208/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/199/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/189/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/183/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/184/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/168/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/163/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-10-27
Uchwała Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-07-21
Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2014 rok.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2014 rok.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-05-19
Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-04-21
Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-04-21
Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-03
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-02-03
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2015-01-20
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-30
Uchwała Nr V/33/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-30
Uchwała Nr V/35/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2014-12-30
Uchwała Nr V/34/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-12-30
Uchwała Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015

2014-12-30
Uchwała Nr V/36/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/696/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-11-18
Uchwała Nr LXXIV/697/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/682/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/681/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/675/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/674/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-09-23
Uchwała Nr LXXI/673/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/662/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014

2014-09-09
Uchwała Nr LXX/661/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/650/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/649/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/638/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2013.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/637/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/636/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/635/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/634/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2013 rok.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/633/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/627/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-05-20
Uchwała Nr LXVI/626/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/617/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/618/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/605/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/606/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/585/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/584/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/573/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2014-01-21
Uchwała Nr LXII/574/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/556/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/554/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2014

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/555/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2013-12-30
Uchwała Nr LXI/553/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/549/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/548/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/542/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/543/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/528/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/529/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/522/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-09-24
Uchwała Nr LIV/523/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/513/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/511/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-09-10
Uchwała Nr LII/512/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/498/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-07-30
Uchwała Nr LI/497/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-06-25
Uchwała Nr L/484/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/482/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-06-25
Uchwała Nr L/483/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/481/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-06-25
Uchwała Nr L/487/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2012.

2013-06-25
Uchwała Nr L/486/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-06-25
Uchwała Nr L/485/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2012 rok.

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/469/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/454/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-04-23
Uchwała Nr XLVII/453/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/443/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/444/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/441/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-03-06
Uchwała Nr XLIV/440/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-02-26
Uchwała Nr XLIII/426/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013

2012-12-28
Uchwała Nr XL/404/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/405/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/403/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/398/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/397/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/384/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-11-27
Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/363/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-10-30
Uchwała Nr XXXVI/362/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/357/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-25
Uchwała Nr XXXV/358/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/341/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/342/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-09-11
Uchwała Nr XXXIV/343/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/311/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/312/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/293/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/299/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/298/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/297/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2011.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/296/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/295/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2011 rok.

2012-06-26
Uchwała Nr XXXII/294/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/275/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 30 000 zł.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/277/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-05-29
Uchwała Nr XXXI/276/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-05-22
Uchwała Nr XXIX/265/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-05-22
Uchwała Nr XXIX/266/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-04-24
Uchwała Nr XXVII/260/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/258/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-03-27
Uchwała Nr XXV/257/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/231/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-02-28
Uchwała Nr XXIV/232/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

2012-01-24
Uchwała Nr XXII/200/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2012

2012-01-10
Uchwała Nr XXI/197/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/177/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-12-30
Uchwała Nr XX/176/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-12-08
Uchwała Nr XIX/169/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/167/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/165/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/148/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-10-25
Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniem łączy dostępowych do sieci Internet. (unieważniona przez RIO)

2011-09-27
Uchwała Nr XV/136/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-09-27
Uchwała Nr XV/137/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Nowego Sącza o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Sądeckiego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-07-26
Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/108/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2010.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/110/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/109/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2010 rok.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-06-28
Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

2011-05-24
Uchwała Nr X/100/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 70 000 zł.

2011-05-24
Uchwała Nr X/91/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-05-24
Uchwała Nr X/90/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-04-28
Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2011 w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku i interesów miasta Nowego Sącza.

2011-03-22
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021.

2011-02-22
Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-01-25
Uchwała Nr V/42/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 roku. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2011

2011-01-25
Uchwała Nr V/41/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021.

2011-01-25
Uchwała Nr V/45/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do udzielenia zabezpieczenia w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla niezupełnego oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na kwotę 500 000,00 PLN, które Miasto Nowy Sącz otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury tytułem refundacji poniesionych części wydatków kwalifikowalnych [...]

2010-12-30
Uchwała Nr IV/39/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/28/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-12-14
Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-12-14
Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-12-14
Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/735/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/736/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie”.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/743/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2010 w związku z koniecznością zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu z przeznaczeniem dla potrzeb Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/742/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z dzierżawą nieruchomości położonej na terenie Miasta Nowego Sącza przy ul. Tłoki o powierzchni 0,15 ha,stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 24 w obrębie 82 - na okres 3 lat.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/744/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych w latach 2011 - 2013.

2010-11-09
Uchwała Nr LXXVII/734/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/721/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: „W cieniu metropolii - wykorzystanie szans rozwoju przez mniejsze miasta w nowym okresie programowania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/717/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r.w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza.

2010-10-14
Uchwała Nr LXXIV/718/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/705/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-09-07
Uchwała Nr LXXI/706/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z obsługą bankową budżetu miasta Nowego Sącza w latach 2011 - 2015.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/693/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego bieżący rok budżetowy na wydatki związane z zapewnieniemłączy dostępowych do sieci Internet.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/692/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-07-23
Uchwała Nr LXVIII/691/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/681/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z: „Administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza” w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/682/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w latach 2011 - 2013 tj. orzekaniem o niepełnosprawności w ramach umowy zlecenia, dożywianiem, usługami wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/679/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do realizacji projektu systemowego realizowanego przez Województwo Małopolskie, w latach 2010 - 2014 pn.:„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/680/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Szkoła - środowisko - energia - Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu” realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/669/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2009 rok.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/670/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/667/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2009.

2010-05-18
Uchwała Nr LXV/668/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2009 rok.

2010-04-26
Uchwała Nr LXIV/664/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-04-20
Uchwała Nr LXIII/660/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/656/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/657/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z najmem części nieruchomości przy ul. Rynek 5 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2010-03-16
Uchwała Nr LXI/648/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/631/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r.w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązaniaprzekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania„Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza”.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/633/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/627/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/629/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/632/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązańprzekraczających rok budżetowy na wydatki związane z abonamentem telefonicznym telefonii komórkowej oraz dostępem do bezprzewodowego Internetu dla Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/628/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-03-10
Uchwała Nr LXI/626/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” kwoty 50 000 zł.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/614/2010 Rady Miasta Nowego Sącza. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2010

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/610/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r., Uchwałą Nr LIII/574/2009 Rady Miasta Nowego Sącza [...]

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/613/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Edukacja Twoją szansą” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/609/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/608/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/592/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/606/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2009 - 2012 projektu pn.: „SUPer Urząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkichurzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/596/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1. i 7.1.2. oraz określenie sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w roku 2010 - 2012 w ramach tego projektu.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/591/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.:

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/600/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/563/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r., w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/598/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziałuśrodków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r., oraz Uchwałą Nr LIII/574/2009 Rady Miasta [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/595/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z „Remontem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Grota Roweckiego 15 oraz Przedszkolu Wesołe Skrzaty, ul. Grota Roweckiego 11”.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/594/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/484/2009 z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i lokalowymi stanowiącymi własność Miasta Nowego Sącza, własność Skarbu Państwa [...]

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/607/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego pn.: „Rozwiń skrzydła po sądecku”, realizowanegow ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [...]

2009-11-24
Uchwała Nr LV/581/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją II etapu umowy Nr BPM.ZZP.342-440/09 z dnia 20.08.2009 r., pn.: „Analiza wariantów przeprowadzenia inwestycji z zakresu transportu zbiorowego w Nowym Sączu”.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/578/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta w latach 2010 - 2012.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/577/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/582/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z najmem części nieruchomości przy ul. Rynek 27 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/586/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/579/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/585/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Informatyk - zawód przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-11-24
Uchwała Nr LV/580/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z dzierżawą kanalizacji teletechnicznej TPSA na 2010 r.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/573/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/572/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/574/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r.

2009-10-27
Uchwała Nr LIII/569/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVIII/525/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r., w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację [...]

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/563/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wystawienia weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Turystycznej”.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/564/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z usługą pn.: „Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu” w okresie od 01.01.2010 - do dnia 31.12.2012 r.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/568/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu do realizacji projektu konkursowego w ramach Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/561/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/562/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/565/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania pn.: „Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy”.

2009-09-24
Uchwała Nr LII/559/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009 do kwoty 2 500 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego ...

2009-09-21
Uchwała Nr LI/558/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/554/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: "Aktywna edukacja-szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2009-09-08
Uchwała Nr LI/550/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/484/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi własność Miasta Nowego Sącza - w tym budynki i lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych (...)

2009-09-08
Uchwała Nr LI/548/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-09-08
Uchwała Nr LI/551/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z ewentualnym zwrotem kwoty dotacji przyznanej Miastu Nowy Sącz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/552/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. zmiany Uchwały Nr XXII/278/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/549/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-09-08
Uchwała Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r.

2009-07-14
Uchwała Nr L/535/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Fundusz Wsparcia Policji - kwoty 30 000 zł.

2009-07-14
Uchwała Nr L/534/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dofinansowania części wydatków poniesionych przez Miasto Nowy Sącz na realizację projektu Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza”w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu 1...

2009-07-14
Uchwała Nr L/532/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-07-14
Uchwała Nr L/531/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/514/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2008

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/513/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/522/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usługi pt.: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie 1.01.2010 r.-31.12.2012 r.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/523/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usługi pt.: „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie 01.01.2010 r.-31.12.2012 r.

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/525/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację przedsięwzięcia poprzez wystawienie weksla

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/521/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009 na wydatki związane z realizacją umowy ...

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/515/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2008 rok

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/516/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2008 rok

2009-06-15
Uchwała Nr XLVIII/517/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania finansowe przekraczające rok budżetowy 2009, związane z realizacją ...

2009-05-12
Uchwała Nr XLVII/511/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/498/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/491/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/492/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r.

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/484/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta N.S. może samodzielnie zaciągać zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ...

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/477/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-03-06
Uchwała Nr XLII/478/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 50 080 zł

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/465/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-01-13
Uchwała Nr XL/463/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 w związku z koniecznością ...

2009-01-13
Uchwała Nr XL/462/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. - Uchwała budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2008-12-30
Uchwała Nr XXXIX/453/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację Projektu "Przebudowa mostu nad rzeką Kamienicą...

2008-12-30
Uchwała Nr XXXIX/451/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-12-30
Uchwała Nr XXXIX/452/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/445/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/448/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON...

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/446/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2008-12-02
Uchwała Nr XXXVII/440/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/439/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych....

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/429/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/428/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008 na realizację...

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/426/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2008, w związku z planowanym ogłoszeniem...

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/423/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/401/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27.10.2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/425/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/424/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-11-25
Uchwała Nr XXXVI/438/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2008-11-18
Uchwała Nr XXXV/422/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2008 do kwoty 6 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/403/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 25 000 zł

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/415/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2008...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/414/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008 w związku z ogłoszeniem...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/413/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/412/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18.03.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/401/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/402/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/405/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2008 na wydatki związane z realizację...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/406/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z okresowymi...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/408/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXIX/360/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/409/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXX/374/2008 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie...

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/407/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem...

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/382/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008...

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/373/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/383/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/374/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Nowym Sączu Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu...

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/372/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/381/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/360/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania ...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/370/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn. "Zakup ambulansu dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu"

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/362/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z ewentualnym zwrotem kwoty dotacji przyznanej Miastu Nowy Sącz...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/363/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/357/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/364/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na upoważnienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/371/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w latach 2008-2011 projektu pn. "Biznes po Sądecku"

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/365/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/361/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z realizacją zadania

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/359/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 24 080 zł.

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/369/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia miasta Nowy Sącz - miasta na prawach powiatu do projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

2008-07-22
Uchwała Nr XXIX/356/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

2008-06-24
Uchwała Nr XXVIII/349/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-06-24
Uchwała Nr XXVIII/348/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-06-24
Uchwała Nr XXVIII/353/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON ...

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/335/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2007

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/343/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych...

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/333/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/336/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2007 rok

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/345/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej.

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/344/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

2008-05-27
Uchwała Nr XXVII/334/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2007 rok

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/304/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za rok 2007

2008-04-17
Uchwała Nr XXVI/305/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-03-18
Uchwała Nr XXIII/292/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przekazania na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie "Fundusz Wsparcia Policji" kwoty 25 920 zł.

2008-03-18
Uchwała Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

2008-03-18
Uchwała Nr XXIII/294/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008 ...

2008-03-18
Uchwała Nr XXIII/289/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/279/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/285/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/277/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2008 w związku z ...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/280/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/282/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2007 rok.

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/287/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta Nowego Sącza

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/281/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/278/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego...

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/262/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające rok budżetowy 2008 na wykonywanie usługi pn. "Utrzymanie..

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/263/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia wys. sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie przekraczające r. budz. 2008 w związku z koniecznością ogłoszenia usługi "Remont...

2007-12-28
Uchwała Nr XX/255/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-12-28
Uchwała Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2008

2007-12-28
Uchwała Nr XX/259/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków ....

2007-12-28
Uchwała Nr XX/256/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/245/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-12-17
Uchwała Nr XIX/246/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/240/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/242/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/235/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału ...

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/233/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/232/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/219/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki ...

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/217/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/218/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/222/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie podjęcia zobowiązania ...

2007-10-23
Uchwała Nr XVII/220/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki ...

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/203/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn. „zakup ambulansu dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/199/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/200/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/202/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem ...

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/201/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające ...

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/205/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza....

2007-09-25
Uchwała Nr XVI/204/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/190/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/189/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/188/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/187/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/184/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem zadań...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/193/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: określenia wysokości sumy do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2007 ...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/192/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu niepieniężnego do Spółki...

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/191/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/186/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-08-31
Uchwała Nr XIV/185/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z finansowaniem ...

2007-07-17
Uchwała Nr XIII/178/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-07-17
Uchwała Nr XIII/179/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-07-17
Uchwała Nr XIII/180/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2007 ....

2007-06-28
Uchwała Nr XII/160/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-06-28
Uchwała Nr XII/162/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania ...

2007-06-12
Uchwała Nr XI/130/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-06-12
Uchwała Nr XI/133/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-06-12
Uchwała Nr XI/134/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-06-12
Uchwała Nr XI/129/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-06-12
Uchwała Nr XI/144/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2006

2007-06-12
Uchwała Nr XI/146/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2006 rok

2007-06-12
Uchwała Nr XI/147/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

2007-06-12
Uchwała Nr XI/145/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2006 rok

2007-06-12
Uchwała Nr XI/124/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2007-06-12
Uchwała Nr XI/138/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Sącz na realizację zadania pn. „Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze”

2007-06-12
Uchwała Nr XI/137/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego Ośrodka ....

2007-06-12
Uchwała Nr XI/136/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie określenia sumy do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2007 ...

2007-06-12
Uchwała Nr XI/128/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

2007-06-12
Uchwała Nr XI/127/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

2007-06-12
Uchwała Nr XI/126/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

2007-06-12
Uchwała Nr XI/125/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

2007-06-12
Uchwała Nr XI/135/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

2007-06-12
Uchwała Nr XI/123/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2007-06-12
Uchwała Nr XI/131/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-06-12
Uchwała Nr XI/132/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-03-20
Uchwała Nr VII/78/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2007

2007-03-20
Uchwała Nr VII/80/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego...

2006-12-29
Uchwała Nr III/44/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/45/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/46/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/44/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-29
Uchwała Nr IV/47/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-12
Uchwała Nr III/39/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-12-12
Uchwała Nr III/40/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/893/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/896/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/891/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/892/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/898/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/895/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/890/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/897/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/894/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/889/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/899/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/869/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/874/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/867/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/868/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/873/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/872/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/871/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-26
Uchwała Nr LXX/870/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-09-05
Uchwała Nr LXIX/860/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy .....

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/839/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/838/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/842/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/841/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/840/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/843/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-29
Uchwała Nr LXIX/837/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-08-01
Uchwała Nr LXVIII/827/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006

2006-08-01
Uchwała Nr LXVIII/830/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006

2006-08-01
Uchwała Nr LXVIII/828/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006

2006-08-01
Uchwała Nr LXVIII/829/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/801/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/809/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/802/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/779/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/781/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/780/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/740/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/739/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/742/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/743/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/741/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-03-28
Uchwała Nr LXI/733/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2006 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2006

2005-12-30
Uchwała Nr LVII/694/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-30
Uchwała Nr LVII/700/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr LV/667/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22.11.2005r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/686/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/683/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/684/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/685/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-12-20
Uchwała Nr LVI/682/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/667/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/666/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/668/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/669/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-11-22
Uchwała Nr LV/670/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-26
Uchwała Nr LIII/658/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-26
Uchwała Nr LIII/661/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-26
Uchwała Nr LIII/663/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-26
Uchwała Nr LIII/660/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-26
Uchwała Nr LIII/662/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-26
Uchwała Nr LIII/659/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/635/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/639/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/638/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/637/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/636/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-10-11
Uchwała Nr LII/640/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/617/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/616/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/614/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-08-30
Uchwała Nr XLIX/615/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/589/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/590/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/591/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/613/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/606/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/604/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/592/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/561/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/563/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/564/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/562/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/560/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/565/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/556/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-04-22
Uchwała Nr XLIV/530/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2005-04-22
Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005.

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/466/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/455/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu stypendialnego "Wyrównywanie ..."

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/449/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/467/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/464/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/451/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/448/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/465/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektów składanych do Urzędu Marszałkowskiego ...

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/450/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/447/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/433/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/434/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/413/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/416/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/414/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/412/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/429/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na realizację projektu p.n. "Dać szansę" - w ramach umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Polską Agencją Przeds...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/421/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2004 w związku z koniecznością ...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/419/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/417/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/415/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/411/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/430/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy na wydatki związane z współfinansowaniem projektu złożonego do Małopolskiego UW w celu dofinansow...

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/420/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/418/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/396/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/395/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/394/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/393/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/392/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/391/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/390/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/389/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/397/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/371/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/385/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/372/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/370/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/369/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/368/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-08-31
Uchwała Nr XXXIII/367/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/351/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-30
Uchwała Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/337/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-06-01
Uchwała Nr XXX/336/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/325/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/323/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/326/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2004.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/265/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-12-30
Uchwała Nr XXIII/266/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/239/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/232/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/233/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-10-07
Uchwała Nr XVIII/181/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 07 października 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-09-02
Uchwała Nr XVII/160/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 02 września 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-07-24
Uchwała Nr XVI/156/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-07-11
Uchwała Nr XV/155/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-07-01
Uchwała Nr XIV/147/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/128/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003.

2002-01-29
Uchwała Nr LIX/539/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2002

2000-03-28
Uchwała Nr XXV/225/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Nowego Sącza dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz

1999-06-30
Uchwała Nr XVI/114/1999 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie: ustalenia procedury uchwalania budżetu miasta oraz szczegółowości materiałów składających się na projekt budżetu.