Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Alkohol

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/643/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych

2016-12-29
UCHWAŁA NR XXXIII/346/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/198/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi „SOLIDUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdrojowa 32, 33 - 300 Nowy Sącz na Uchwałę Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 roku w sprawie ustalenia dla Miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu [...]

2015-09-15
Uchwała Nr XV/159/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania [...]

2014-12-30
Uchwała Nr V/39/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2015.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/31/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLV/421/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2001 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu [...]

2013-12-10
Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2014.

2010-12-30
Uchwała Nr IV/32/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2009-12-15
Uchwała Nr LVII/597/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2009-07-14
Uchwała Nr L/544/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r., w sprawie ustalenia dla miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

2008-12-17
Uchwała Nr XXXVIII/447/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2004-12-07
Uchwała Nr XXXVII/435/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

2004-10-12
Uchwała Nr XXXV/407/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 października 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXI/254/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ...

2003-12-09
Uchwała Nr XXI/254/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2003-04-29
Uchwała Nr XI/109/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2001-04-24
Uchwała Nr XLV/421/2001 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 kwietnia 2001r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 roku w sprawie ustalenia dla Miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby

2000-10-24
Uchwała Nr XXXIV/352/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000r. w sprawie: ustalenia dla Miasta Nowego Sącza maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ...