Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Pozostałe komunikaty


Informacja o realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, w ramach profilaktyki onkologicznej: pt.: „Profilaktyka choroby raka piersi”

2019-04-18

Informacja o realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, w ramach profilaktyki onkologicznej: pt.: „Profilaktyka choroby raka piersi”


Analiza statystyczna wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy (wszystkie podejścia) od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

2019-04-16

Analiza statystyczna wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy (wszystkie podejścia) od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.


Informacja dotycząca akcji społecznej: Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób chorych i niepełnosprawnych i ich opiekunów pt.: "Podróż przez Krainę Spektrum #AUTYZM"

2019-04-03

Informacje dotyczące akcji społecznej realizowanej w ramach umowy zawartej w trybie otwartego konkursu ofert w obszarze ochrona zdrowia na realizację zadania: Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób chorych i niepełnosprawnych i ich opiekunów pt.: "Podróż przez Krainę Spektrum #AUTYZM"


Informacja dla Mieszkańców Miasta Nowego Sącza ubiegających się o wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON.

2019-04-01

Informacja dla Mieszkańców Miasta Nowego Sącza ubiegających się o wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON.


Analiza statystyczna wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy (wszystkie podejścia) w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

2019-02-22

Analiza statystyczna wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy (wszystkie podejścia) w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.


Informacja dotycząca ogłoszenia i przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację określonych zadań z zakresu zdrowia publicznego

2019-02-21

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 113/2019/VIII z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację określonych zadań z zakresu zdrowia publicznego


Ogłoszenie o przetargu na "Sprzedaż i dostawa ryb do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"

2019-02-13

Ogłoszenie o przetargu na "Sprzedaż i dostawa ryb do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"


Przetarg nieograniczony: "Sprzedaż i dostawa art. chemicznych do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"

2019-01-17

Przetarg nieograniczony: "Sprzedaż i dostawa art. chemicznych do Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"


Przetarg nieograniczony: "Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"

2019-01-16

Przetarg nieograniczony: "Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"


Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczące badań ankietowych w roku 2019

2019-01-11

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczące badań ankietowych w roku 2019