Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Pozostałe komunikaty


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot. budowy stadionu Sandecji)

2019-08-27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot. budowy stadionu Sandecji)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – studni chłonnych SCH1, SCH2 i SCH3, na działce 16/5 obr. 101 w Nowym Sączu

2019-08-27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – studni chłonnych SCH1, SCH2 i SCH3, na działce 16/5 obr. 101 w Nowym Sączu


Informacja dotycząca przeprowadzenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2019-08-13

Informacja dotycząca przeprowadzenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz


Analiza statystyczna wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy (wszystkie podejścia) od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r

2019-08-07

Analiza statystyczna wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy (wszystkie podejścia) od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”

2019-08-01

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”


Informacja dotycząca zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”

2019-08-01

Informacja dotycząca zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat w województwie małopolskim”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat w województwie małopolskim”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w 13 powiatach województwa małopolskiego”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w 13 powiatach województwa małopolskiego”