Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2019-09-04

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


Wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok.

2019-09-02

Wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok.


Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.

2019-09-02

Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.


Ogłoszenia o konkursach ofert dla wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej

2019-08-29

Ogłoszenie o konkursie ofert dla wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka” oraz „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”


Informacja o spotkanich (mityngach) anonimowych narkomanów

2019-08-28

Informacja o spotkaniach (mityngach) anonimowych narkomanów


Obwieszczenie dotyczące przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

2019-08-28

Obwieszczenie dotyczące przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o.

2019-08-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot. budowy stadionu Sandecji)

2019-08-27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot. budowy stadionu Sandecji)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – studni chłonnych SCH1, SCH2 i SCH3, na działce 16/5 obr. 101 w Nowym Sączu

2019-08-27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – studni chłonnych SCH1, SCH2 i SCH3, na działce 16/5 obr. 101 w Nowym Sączu


Informacja dotycząca przeprowadzenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2019-08-13

Informacja dotycząca przeprowadzenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz