Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


Ogłoszenie - Miasto Nowy Sącz poszukuje do wynajęcia w granicach administracyjnych Nowego Sącza 2 budynki z przeznaczeniem na cele biurowe

2019-10-08

Ogłoszenie - Miasto Nowy Sącz poszukuje do wynajęcia w granicach administracyjnych Nowego Sącza 2 budynki z przeznaczeniem na cele biurowe


Ogłoszenie konkursu ofert dla wyłonienia w 2019 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia.

2019-10-07

Ogłoszenie konkursu ofert dla wyłonienia w 2019 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia.


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienia nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla zadania pn. "Dostosowanie przeciwpożarowe budynku A w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"

2019-09-27

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienia nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla zadania pn. "Dostosowanie przeciwpożarowe budynku A w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"


Zawiadomienie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

2019-09-23

Zawiadomienie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę


Informacja na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) w roku szkolnym 2019/2020"

2019-09-20

Informacja na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) w roku szkolnym 2019/2020"


Informacja dotycząca programu profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP

2019-09-19

Informacja dotycząca programu profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP


Ogłoszenie o przetargu na: Malowanie dachu na budynku "A" w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz

2019-09-13

Ogłoszenie o przetargu na: Malowanie dachu na budynku "A" w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik – istniejącym wylotem w km 0+750 (działka nr 296/6 obr. 110), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu obiektów zlokalizowanych na działce nr 193/8 obr. 110, przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu

2019-09-06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik – istniejącym wylotem w km 0+750 (działka nr 296/6 obr. 110), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu obiektów zlokalizowanych na działce nr 193/8 obr. 110, przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu


Ogłoszenie o konkursie programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

2019-09-06

Ogłoszenie o konkursie programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia


Punkt kontaktowy dla osób uzależnionych i ich rodzin

2019-09-06

Punkt kontaktowy dla osób uzależnionych i ich rodzin