Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Pozostałe komunikaty


Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza o uzgodnieniu nowych stawek za korzystanie z dworca autobusowego w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej

2019-11-06

Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza o uzgodnieniu nowych stawek za korzystanie z dworca autobusowego w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej


Ogłoszenie: „Miej serce dla Nowego Sącza-profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego”.

2019-11-04

Ogłoszenie: „Miej serce dla Nowego Sącza-profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego”.


Ogłoszenie dotyczące zadania: „Profilaktyczne badanie poziomu witaminy D3 oraz edukacja w kierunku zapobiegania i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nowotworów: okrężnicy, odbytnicy, płuc, piersi, żołądka, trzonu macicy, nerki, jajnika”.

2019-11-04

"Profilaktyczne badanie poziomu witaminy D3 oraz edukacja w kierunku zapobiegania i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nowotworów: okrężnicy, odbytnicy, płuc, piersi, żołądka, trzonu macicy, nerki, jajnika".


Ogłoszenie - Miasto Nowy Sącz poszukuje do wynajęcia w granicach administracyjnych Nowego Sącza 2 budynki z przeznaczeniem na cele biurowe

2019-10-08

Ogłoszenie - Miasto Nowy Sącz poszukuje do wynajęcia w granicach administracyjnych Nowego Sącza 2 budynki z przeznaczeniem na cele biurowe


Ogłoszenie konkursu ofert dla wyłonienia w 2019 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia.

2019-10-07

Ogłoszenie konkursu ofert dla wyłonienia w 2019 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia.


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienia nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla zadania pn. "Dostosowanie przeciwpożarowe budynku A w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"

2019-09-27

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienia nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla zadania pn. "Dostosowanie przeciwpożarowe budynku A w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"


Zawiadomienie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

2019-09-23

Zawiadomienie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę


Informacja na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) w roku szkolnym 2019/2020"

2019-09-20

Informacja na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) w roku szkolnym 2019/2020"


Informacja dotycząca programu profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP

2019-09-19

Informacja dotycząca programu profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP


Ogłoszenie o przetargu na: Malowanie dachu na budynku "A" w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz

2019-09-13

Ogłoszenie o przetargu na: Malowanie dachu na budynku "A" w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz