Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


Oferta ZS "Strzelec: na realizację zadania publicznego z obszaru "Zarządzanie kryzysowe": Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych zagrożeń, ze szczególnym zwrócenim uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego

2020-01-31

Oferta ZS "Strzelec": na realizację zadania publicznego z obszaru "Zarządzanie kryzysowe": Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych zagrożeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego


Podstawowe kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020

2020-01-20

Podstawowe kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020


Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2020-01-07

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu

2019-12-19

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu


Ogłoszenie o przetargu na: Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159

2019-12-18

Ogłoszenie o przetargu na: Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159


Ogłoszenie o przetargu na Usługi z zakresu medycyny pracy: sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu

2019-12-09

Ogłoszenie o przetargu na Usługi z zakresu medycyny pracy: sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy referent w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34

2019-12-09

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy referent w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34


Informacja dotycząca programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” (Zespół Szkół Nr 2)

2019-12-05

Informacja dotycząca programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” (Zespół Szkół Nr 2)


Ogłoszenie o przetargu na: "Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159"

2019-12-05

Ogłoszenie o przetargu na: "Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159"


Ogłoszenie o przetargu na: „Sprzedaż i dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”

2019-12-05

Ogłoszenie o przetargu na: „Sprzedaż i dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”