Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”

2020-04-21

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”


Informacja dotycząca prowadzonych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w czasie epidemii COVID-19 postępowań administracyjnych

2020-04-09

Informacja dotycząca prowadzonych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w czasie epidemii COVID-19 postępowań administracyjnych


Informacja dotycząca możliwości dokonania zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP

2020-04-03

Informacja dotycząca możliwości dokonania zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP


Komunikat Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

2020-03-13

Komunikat Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego

2020-03-13

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego


Komunikat MOPS w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju

2020-03-12

Komunikat MOPS w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju


Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn.: "Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka"

2020-03-10

Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn.: "Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka"


Informacje dotyczące zapobiegania zakażeniu koronawirusem

2020-03-02

Informacje dotyczące zapobiegania zakażeniu koronawirusem


Ogłoszenie o konkursie ofert dla wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka”

2020-02-20

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 088/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka”


Ogłoszenie na Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159

2020-02-14

Ogłoszenie na Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159