BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie: Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „ Miej serce dla Nowego Sącza – profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego”.

Ogłoszenie
Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r.
Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.:
„ Miej serce dla Nowego Sącza – profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego”.

Działając na podstawie Zarządzenia 471/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla wyłonienia  w 2020 r. realizatora  zadania  z zakresu zdrowia  publicznego pod nazwą: „ Miej serce dla Nowego Sącza – profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego”,  po przeprowadzeniu oceny ofert przez Komisję Konkursową Urzędu Miasta Nowego Sącza,  do wykonania ww. zadania publicznego dokonuję wyboru realizatora tj.:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagmed”  Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20,  33-300 Nowy Sącz

Całkowity koszt realizacji programu  wynosi: 14 956 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert do tut. Urzędu wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniała wymagania formalne. Na ocenę końcową oferty, wpłynęła ocena możliwości realizacji zadania publicznego oraz ocena kalkulacji kosztowej  i  wkładu rzeczowego.

Numer ofertyNazwa i siedziba podmiotuPunktacjaPrzyznane środki finansowe
Oferta nr 1Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagmed”  Sp. z o.o.
ul. Lwowska 20,  
33-300 Nowy Sącz
25 14 956 zł

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania: 25 punktów

Zatwierdzam wyniki postępowania konkursowego
Nowy Sącz, dnia 17.09.2020.

Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ludomir Handzel

Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza.

Autor: Anna Michalak
Dodano: 2020-09-18 11:15:06