BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie: Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdążyć przed grypą- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Nowego Sącza od 60 roku życia”

Ogłoszenie:
Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r.
Realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdążyć przed grypą- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Nowego Sącza od 60 roku życia”

Działając na podstawie Zarządzenia 450/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Nowego Sącza od 60 roku życia”,  po przeprowadzeniu oceny ofert przez Komisję Konkursową Urzędu Miasta Nowego Sącza,  do wykonania ww. programu polityki zdrowotnej dokonuję wyboru realizatora tj.:

  • Centrum Medyczne „Batorego” Sp. z o. o.
    Aleje Batorego 77,  33-300 Nowy Sącz
    Całkowity koszt realizacji programu  wynosi: 49 500 zł

W ramach otwartego konkursu ofert do tut. Urzędu wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniała wymagania formalne. Na ocenę końcową oferty, wpłynęła ocena możliwości realizacji zadania publicznego oraz ocena kalkulacji kosztowej  i  wkładu rzeczowego.

Numer ofertyNazwa i siedziba podmiotuPunktacjaPrzyznane środki finansowe
Oferta nr 1Centrum Medyczne „Batorego” Sp. z o. o., Aleje Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz2049 500 zł

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania: 31 punktów

Zatwierdzam wyniki postępowania konkursowego

Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ludomir Handzel

Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie
3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza.

Autor: Anna Michalak
Dodano: 2020-09-14 14:42:42