Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020

Stosownie do zapisu art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 17), w związku z udzielaniem dotacji, dla jednostek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza,

OGŁASZA SIĘ:
zaktualizowane podstawowe kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020

  1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy, obowiązująca w roku 2020 – 12.456,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 50/100),
    • statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz, z wyłączeniem przedszkola specjalnego, wynosi: 654,00, w tym uczniów niepełnosprawnych: 14,00,
  2. 2) podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 w/w ustawy, obowiązująca w roku 2020 – 7.479,45 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 45/100),
    • statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz, wynosi: 759,00, w tym uczniów niepełnosprawnych: 5,00.


Zastępca Prezydenta
Miasta Nowego Sącza
(-) Magdalena Majka


 

Autor: Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza (-) Magdalena Majka
Dodano: 2020-06-30 12:06:20