Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Z uwagi na to, że ostatni dzień terminu dokonania opłaty II raty, przypada na dzień świąteczny (niedziela), proszę o zachowanie terminu wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i dokonanie wpłaty odpowiednio wcześniej, aby  należna opłata wpłynęła na rachunek Urzędu do dnia 31 maja br.

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój Nr 5) w godzinach :

  • od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

lub na konto Urzędu Miasta:

  • ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564.

Konsekwencją nie dokonania opłaty we wskazanym wyżej terminie ustawowym, jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej  przyczyny,  może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Autor: Zofia Serafin Inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2020-05-13 14:09:02