Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Informacja dotycząca możliwości dokonania zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP

Informujemy, iż zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej ( wybory.2020@nowysacz.pl ). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów,a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy)za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)

Adres e-mail: wybory.2020@nowysacz.pl

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

 

Załączniki:

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Autor: Piotr Skrężyna
Dodano: 2020-04-03 12:40:26