Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Komunikat MOPS w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIRUSA SARS-COV-2 ZWANEGO COVID-19

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo Mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz konieczność wprowadzenia wzmożonych środków ostrożności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Sączu zwraca się z prośbą, aby od 12 marca 2020r. do odwołania Wnioski o:

 • świadczenia rodzinne,
 • Kartę Dużej Rodziny,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  były składane do tut. Ośrodka w formie elektronicznej tj.  za pośrednictwem PIU Empatia, EPUAP lub za pośrednictwem poczty.

Natomiast wnioski oświadczenie wychowawcze 500+ mogą być składane za pośrednictwem PIU Empatia, EPUAP lub za pośrednictwem poczty, ZUS PUE, Bankowości internetowej.

Osoby które potrzebują konsultacji dotyczącej sposobu wypełniania wniosku oraz w sprawie wymaganych dokumentów proszone są o kontakt telefoniczny 018/444-36-24, 444-36-23 w godzinach pracy Ośrodka:

 • w sprawach świadczeń rodzinnych,  świadczeń  wychowawczych  500+, Karty Dużej Rodziny  - numer wewnętrzny  33, 54, 44 albo 662 002 641,
 • sprawach funduszu alimentacyjnego  -  numer wewnętrzny 47,
 • w sprawach wniosków w których toczy się postępowanie o ustalenie koordynacji - numer wewnętrzny 35 lub 18 441 98 71.

Wnioski o:

 • dodatek mieszkaniowy
 • dodatek energetyczny
 • stypendia i zasiłki szkolne
  mogą być składane za pośrednictwem EPUAP lub za pośrednictwem poczty.
  W sprawach dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego i zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego prosimy o kontakt pod nr. tel. 018/441-98-66

Informujemy, że  terminy wypłat ww. świadczeń nie ulegają zmianie.

Wnioski o świadczenia (zasiłek celowy, zasiłek okresowy) z ustawy o pomocy społecznej mogą być składane telefonicznie: (018/444-36-24, 444-36-23 – pracownicy socjalni) lub wnioskować o objęcie pomocą podając podstawowe dane kontaktowe poprzez email: mops@nowysacz.pl

Osoby wymagające pomocy specjalistycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28 nie muszą udawać się osobiście do Ośrodka, mogą uzyskać pomoc dzwoniąc pod nr 18 449 04 91 lub 18 449 04 94

W sprawach wymagających osobistego zgłoszenia – pracownicy są dostępni na parterze budynku tut. Ośrodka ul. Żywiecka 13 pok. nr 8.

Dziennik podawczy znajduje się na parterze budynku tut. Ośrodka ul. Żywiecka 13 pok. nr 8

Autor: Grzegorz Bodziony - MOPS
Dodano: 2020-03-12 10:46:41