Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Podstawowe kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020

 Stosownie do zapisu art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 17), w związku z udzielaniem dotacji, dla jednostek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza,

OGŁASZA SIĘ:
podstawowe kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020

  1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy, obowiązująca w roku 2020 – 12.448,59 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 59/100),
    • statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz z wyłączeniem przedszkola specjalnego, wynosi: 654,00, w tym uczniów niepełnosprawnych: 14,00,
  2. podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 w/w ustawy, obowiązująca w roku 2020 – 7.463,99 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 99/100),
    • statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz, wynosi: 759,00, w tym uczniów niepełnosprawnych: 5,00.

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Magdalena Majka

 

Stosownie do zapisu art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 17), w związku z udzielaniem dotacji, dla jednostek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza,

 

OGŁASZA SIĘ:

podstawowe kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020

 

1) podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy, obowiązująca w roku 2020 – 12.448,59 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 59/100),

- statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
z wyłączeniem przedszkola specjalnego, wynosi: 654,00, w tym uczniów niepełnosprawnych: 14,00,

2) podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 w/w ustawy, obowiązująca w roku 2020 – 7.463,99 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 99/100),

- statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz, wynosi: 759,00, w tym uczniów
niepełnosprawnych: 5,00.

 

 

 

 

Zastępca Prezydenta

Miasta Nowego Sącza

(-) Magdalena Majka

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

NOWEGO SĄCZA

(-) Magdalena Majk

Autor: Monika Malik
Dodano: 2020-01-20 15:05:17