Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia 2020 r. należy złożyć w tut. Urzędzie w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Rynek 22 pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych w 2020 roku.

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój Nr 5) w godzinach :

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00

lub na konto Urzędu Miasta:

ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564.

Konsekwencją nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty w podanym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej  przyczyny,  może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Pobierz formularz oświadczenia

Autor: Zofia Serafin Inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2020-01-07 12:49:38