Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Informacja na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) w roku szkolnym 2019/2020"

Informacja

znak:WED.RBO.4431.10.2.2019

Niniejszym informuję, iż otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”, ogłoszony Zarządzeniem Nr 493/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 sierpnia 2019 r. został rozstrzygnięty lecz w wyniku postępowania konkursowego nie wybrano żadnej oferty.

Prezydent Miasta
   (-)
Ludomir Handzel

 

Autor: Monika Malik
Dodano: 2019-09-20 15:10:44