Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie o projekcie pn. "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu"

Szpital Uniwersytecki w Krakowie w okresie od  01 listopada 2017 r.- 30 października 2020 r. realizuje projekt pn.

„Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem Programu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

Do współpracy zaproszono 60 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i  świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie zapewni zwiększenie dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych. Wdrożenie programu ma na celu poprawę edukacji i świadomości społeczeństwa dotyczącą występowania ChNM oraz usprawnienie procesu opieki nad pacjentami, u których w ramach badań profilaktycznych wykryto ChNM. Program profilaktyczny przyczyni się do poszerzenia wiedzy społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka i objawów ChNM  takich jak zawały mózgu, krwotoki śródczaszkowe, krwotoki podpajęczynówkowe, zwężenia tętnic przedmózgowych i mózgowych.
Z Nowego Sącza do współpracy przystąpiła placówka NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWONEJ  "PRAXIS" POZ (http://nzoz-praxis.pl) mieszczący się przy ul. Św. Heleny 30B.

Pełna lista placówek współpracujących przy realizacji ww. projektu dostępna jest na stronie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - https://su.krakow.pl/badania-profilaktyczne

Aby skorzystać z programu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu” należy zgłosić się do lekarza POZ, który współpracuje ze SZPITALEM UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE. (lista placówek dostępna na stronie https://su.krakow.pl/badania-profilaktyczne).

Jeżeli jesteś w grupie czynników ryzyka udaru mózgu, takich jak:

 • wiek (40-65 lat);
 • nadciśnienie tętnicze;
 • cukrzyca;
 • hipercholesterolemia;
 • nadmierne spożycie alkoholu;
 • nikotynizm;
 • otyłość;
 • leczenie przeciwzakrzepowe;

zgłoś się do lekarza POZ w celu uczestnictwa w programie i skorzystanie z badań diagnostycznych.
Program obejmuje:

ETAP I - Konsultacja lekarza POZ– w ramach usługi lekarz POZ typuje wśród pacjentów,
osoby które kwalifikują się do Programu, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej z grupy wiekowej 40-65 lata u których na podstawie badania za pomocą „checklisty” i przeprowadzonego wywiadu zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, które w największym stopniu zagrażają wystąpieniem udaru mózgu (m. in. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, otyłość, nadużywanie alkoholu, cukrzyca, brak aktywności fizycznej).

Pacjent na pierwszej wizycie wypełnia ankietę oceniającą wiedzę na temat chorób naczyń mózgowych, w tym udaru mózgu. Po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w Programie oraz o ile wystąpią czynniki ryzyka, pacjent jest kierowany do etapu II.

W przypadku braku stwierdzenia w checkliście badanych czynników ryzyka lekarz POZ:

 • przeprowadza rozmowę edukacyjną dotyczącą wystąpienia czynników ryzyka zachorowania na choroby naczyń mózgowych;
 • przekazuje materiały edukacyjne dot. chorób naczyń mózgowych;
 • informuje o ryzyku wystąpienia.

ETAP II - Badanie medyczne i konsultacja lekarza POZ– usługa wykonywana u osób, u których stwierdzono podczas  etapu I przynajmniej jedno z wymienionych dolegliwości: problemy z sercem (np. niemiarowa praca serca, migotanie przedsionków, skargi na kołatanie serca), otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu.

Badania wykonywane w ramach etapu II:

 • wykonanie EKG spoczynkowego;
 • pomiar glikemii (przygodnej za pomocą glukometru);
 • badanie lipidogramu (pełny lipidogram, który obejmuje stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL oraz trójglicerydów);

oraz

 • wizyta konsultacyjna (końcowa) w celu przekazania i omówienia wyników badań, edukacja dotycząca czynników ryzyka oraz zalecanych metod modyfikacji postępowania oraz ewentualne skierowanie do dalszej, pogłębionej diagnostyki (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wyników ww. badań, a w szczególności migotanie przedsionków w EKG spoczynkowym, stwierdzania szmerów podczas osłuchowej oceny tętnic szyjnych).

ETAP III (tzw. etap pogłębiony) - odbywający się w AOS Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – dla osób, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki ww. badań, a w szczególności migotanie przedsionków w EKG spoczynkowym lub szmery podczas osłuchowej oceny tętnic szyjnych.

Liczba udzielanych świadczeń medycznych w ramach programu jest ograniczona.

Zapraszamy do zgłoszeń w placówce POZ.
 

Autor: Małgorzata Kuśmierkiewicz Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dodano: 2019-07-12 09:06:20