Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Informacja o realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego, w ramach profilaktyki onkologicznej: pt.: „Profilaktyka choroby raka piersi”

Promocja zdrowia, Profilaktyka chorób, Ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Upowszechnianie profilaktyki:

  • pierwotnej poprzez zapobieganie ryzyku wystąpienia choroby w tym promocja  zdrowego stylu życia,
  • wtórnej poprzez przeprowadzanie profilaktycznych badań mammograficznych

Organizacja prelekcji w nowosądeckich szkołach i zakładach pracy w zakresie podniesienia świadomości kobiet o potrzebie stosowania profilaktyki pierwotnej i wtórnej poprzez:

  • prowadzenie zdrowego stylu życia,
  • systematyczną samokontrolę,
  • wykonywanie profilaktycznych badań mammograficznych w celu wczesnego wykrycia choroby.

Zapisy na badania I połowa maja 2019 r.

Badania mammograficzne maj-czerwiec 2019 r.,

akcja jesienna: październik-listopad 2019 r.

 

Zapisy:
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Nowy Sącz
Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 30/5
tel. (0-18) 442-21-43, kom. 606-702-993

Informacje:
https://europadonnans.pl
oraz
www.12sposobownazdrowie.pl/12_sposobow.pdf

Autor: Magdalena Krzebiot
Dodano: 2019-04-18 14:50:24