Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Poniżej 30 000 €

2020-01-03 | Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 albo 130a ust. 1 albo ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – Pakiet HOL-02/2019.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-01-21
Typ przetargu: Usługa


Załączniki:

2020-01-03 | Formularz ofertowy

2020-01-03 | Opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowe warunku udziału w postępownaniu, Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawcy

2020-01-03 | Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi (...)

2020-01-03 | Potencjał techniczny

2020-01-03 | Projekt umowy

2020-01-03 | Załącznik do umowy - potwierdzenie odbioru pojazdu

Powrót do listy przetargów