Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 Poniżej 30 000 €

2019-08-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowaniu operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych istniejącymi wylotami sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza do wód powierzchniowych”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-14 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

[UWAGA! ZMIANA] Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny na potrzeby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2019-08-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na : „Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych istniejącymi wylotami sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza do wód powierzchniowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-06
Typ przetargu: Usługa

2019-08-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług telefonii komórkowej na lata 2019-2021 dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych i spółek działających w ramach grupy zakupowej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-07-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu jadalni w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1” (II)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont lokalu nr 15 w budynku przy Jagiellońskiej 21 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza w tym także kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji zwierząt z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Miejskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu zlokalizowanym przy ul. Tłoki 24D”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-31
Typ przetargu: Usługa

2019-07-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Szkolna 7 w Nowym Sączu - realizacja w ramach zadania budżetowego pn.”Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły podstawowej nr 3, ul. Szkolna 7”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu jadalni w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu – dostosowanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26"

 

Odpowiedź na zapytanie oferenta

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę koszy ulicznych na odpady

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-16
Typ przetargu: Dostawa

2019-07-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3,ul. Szkolna 9 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-12
Typ przetargu: Dostawa

2019-07-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawa i montaż altany na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 3,  ul. Kusocińskiego 4a w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na: „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Jesionowej od ul. Dunikowskiego do torów kolejowych w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”

UWAGA unieważnienie

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Orła Białego- boczna wraz w Placem Zabaw Dąbrówka w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

UWAGA - unieważnienie

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Św. Rocha  w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

UWAGA - unieważnienie

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-06-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont łazienki przy pok. 35 – internat I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu”. II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, w ramach zadania „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki””

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-17
Typ przetargu: Dostawa

2019-05-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Prace z zakresu gospodarki komunalnej, uporządkowanie terenów wzdłuż poboczy dróg oraz konserwacja systemu odwadniającego osuwiska FALKOWA”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[ZAMKNIĘTY] Ogłoszenie o przetargu na „Remont łazienki przy pok. 35 – internat I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34”

 

Dodano wyjaśnienia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Budowa placu zabaw przy żłobku miejskim – ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu"

 

Udzielono odpowiedzi na zapytanie

Udzielono odpowiedzi na zapytanie 2 (karuzela)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - 2019
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-03
Typ przetargu: Usługa

2019-05-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Dostawa piasku na plażę przy rzece Kamienica w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-31
Typ przetargu: Usługa

2019-04-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-27
Typ przetargu: Usługa

2019-05-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont sali lekcyjnej Nr 1 - budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[AKTUALIZACJA] Ogłoszenie o przetargu na „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady”

 

Wyjaśnienie: treść wyjaśnienia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn.: "Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Modernizację pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 18 w
Nowym Sączu ul. Sucharskiego 56"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.
„Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły podstawowej nr 3, ul. Szkolna 7"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont lokalu w budynku przy Rynek 21 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn.: „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Zakładników (działka 117/4) w Nowym Sączu”.

 

Uwaga! Dodano mapkę z lokalizacją przedsięwzięcia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-17
Typ przetargu: Usługa

2019-03-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont  mieszkania położonego przy ulicy Długosza 48/2 w nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA] Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14,
ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania "Naprawa i konserwacja fontann miejskich"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w  mieszkaniu położonym przy ulicy Romanowskiego 11/8 w nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania "Wykonanie palmy wielkanocnej"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-26
Typ przetargu: Usługa

2019-03-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie Dostawy wraz z montażem 5 kpl. urządzeń redukujących dynamicznie moc wraz z systemem stabilizacyjno-zapłonowym na obwodach oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-03-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR „Piątkowa” przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Modernizacja – remont części budynku położonego przy ul. Starowiejskiej 2  w Nowym Sączu”, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Aby w Nowym Sączu Chciało Się Żyć”

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont kominów w budynku przy ul. Jagiellońskiej 73 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wentylacyjnej
w pomieszczeniach kuchni oraz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w jadalni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 1 (Internat)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5  w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont korytarza w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 – II etap"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki okiennej w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu, ul. Reja 8"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6 zgodnie z decyzją nr 80/MZ/2018 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu znak: MZ.5580.70.3.2018 z dnia 25.10.2018r

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Wymiana posadzki w sali lekcyjnej Nr 21 – budynek I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana posadzki w sali lekcyjnej nr 20 oraz korytarzu I piętra - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR „Piątkowa” przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu”.

UWAGA - unieważnienie przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Wymiana posadzki w sali lekcyjnej Nr 21 – budynek I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu położonym przy ul. Daszyńskiego 1a/14 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont  mieszkania położonego przy ulicy Zygmuntowskiej 2/3 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont  mieszkania położonego przy ulicy Długosza 48/2 w nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6 zgodnie z decyzją nr 80/MZ/2018 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu znak: MZ.5580.70.3.2018 z dnia 25.10.2018r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-01-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego nr 8 w budynku przy ul. Zamenhoffa 8 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-01-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektu ZP w N. Sączu ul. Paderewskiego 19”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-01-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Ustawienie szalet przenośnych wraz z serwisem na czas trwania imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz ich usunięcie po zakończeniu imprezy"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-05
Typ przetargu: Usługa

2019-01-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[AKTUALIZACJA] Ogłoszenie i przetargu na wykonanie: usługi wycinki drzew i krzewów z obowiązkiem uporządkowania terenu, na potrzeby
realizacji „Rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”.

 

UWAGA!

Zmiana i wyjaśnienia zaproszenia do złożenia oferty

Zmiana druku: Oferta

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-30
Typ przetargu: Usługa

2019-01-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Zamenhofa 2d/38 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-22
Typ przetargu: Robota budowlana