Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Podatki i opłaty

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Prezydenta Miasta Nowego SączaNa podstawie art.10 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622 i Nr 171, poz.1016)

zmieniony został termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wnioski należy składać:

         od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku

Zmieniony został również termin wypłaty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji

  1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
  2. od dnia 1 października  do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia

Autor: Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza
Przygotowała: Teresa Wilk

Dodano: 2012-01-16 13:07:28